Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο

Tο Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο

Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο

Το «Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο» αποτελεί έναν ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Οργανισμό, ο οποίος παρέχει γενική παιδεία υψηλού επιπέδου και προετοιμάζει τους μαθητές του ώστε να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις της ζωής και της νέας εποχής που ανατέλει. Μιας εποχής που απαιτεί ουσιαστική πνευματική καλλιέργεια, σύγχρονες γνώσεις, ηθική συγκρότηση, πολύπλευρη και δημιουργική προσωπικότητα. Με αυτό το μήνυμα Το «Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο» φιλοδοξεί να διαμορφώσει τον πολίτη του 21ου αιώνα, που θα έχει αφομοιώσει τις αξίες του Ελληνικού πολιτισμού, θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας και θα οραματίζεται ένα δημιουργικό μέλλον.

Πιστεύοντας βαθιά στην παιδευτική λειτουργία της Εκπαίδευσης, το Αριστοτέλειο έχει θέσει ως αποστολή του τη διαμόρφωση ανθρώπων με άρτια πνευματική συγκρότηση και υψηλό ήθος. Ανθρώπων ικανών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής και οι οποίοι θα ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο ως δημιουργικά μέλη και ενεργοί πολίτες. Αυτήν την υψηλή του αποστολή το σχολείο μας υπηρετεί με εκπαιδευτικό προσωπικό υψηλής επιστημονικής και παιδαγωγικής κατάρτισης, άρτιες εγκαταστάσεις, άριστη οργάνωση και με ένα διευρυμένο, σύγχρονο και ποιοτικό πρόγραμμα σπουδών.

Στόχοι του προγράμματος σπουδών μας είναι:

  • η μετάδοση ανθρωπιστικών αξιών, αρχών και ιδανικών
  • η διεύρυνση του πνευματικού ορίζοντα των μαθητών και κυρίως την ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης
  • η άριστη γνωστική κατάρτιση των μαθητών που θα τους επιτρέψει την απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
  • ο σεβασμός στην Εθνική μας Κληρονομιά και Παράδοση
  • η αγάπη για τη φύση και την ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος
  • η γόνιμη γνωριμία με την Τέχνη, την Επιστήμη και την Τεχνολογία
  • η ενθάρρυνση για σωστή σωματική άσκηση και αγάπη για τον αθλητισμό
  • η προετοιμασία των μαθητών για να γίνουν πολίτες της Ελλάδας, της Ευρώπης και του Κόσμου