Ότι θέλετε να μάθετε για το διαγωνισμό

Διεθνής Μαθηματικός Διαγωνισμός
“Καγκουρό”

Ο διαγωνισμός θα γίνει φέτος το Σάββατο 22 Μαρτίου 2014, στις 9.00 το πρωί στο Αμφιθέατρο του Αριστοτελείου Εκπαιδευτηρίου Σερρών. Η διάρκεια του είναι 1 ώρα και 30 λεπτά.

Οι εγγραφές άρχισαν και γίνονται στην Γραμματεία του Αριστοτελείου Εκπαιδευτηρίου Σερρών. Τηλ. Επικοινωνίας 23210-51.111

Ο διεθνής μαθηματικός διαγωνισμός «Καγκουρό» είναι ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός διασκεδαστικός διαγωνισμός στον κόσμο, με συμμετοχή 5,1 εκατομμυρίων μαθητών από 42 χώρες. Η Ελλάδα άρχισε να συμμετέχει στον διαγωνισμό από τον Μάρτιο του 2007.

Το Υπουργείο Παιδείας της χώρας μας ενθαρρύνει τους μαθητές να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό και η οργάνωση γίνεται με την συνεργασία της Πανελλήνιας Ένωσης Μαθηματικών.

Η φιλοσοφία του διαγωνισμού βασίζεται στην αρχή ότι τα μαθηματικά είναι μία κουλτούρα η οποία πρέπει να παρέχεται σε όλους. Ειδικά, επειδή τα μαθηματικά καλλιεργούν την σκέψη και φέρνουν πνευματική ικανοποίηση, δεν πρέπει να απευθύνονται μόνο σε λίγους.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μαθητές από την Β΄ Δημοτικού μέχρι την Γ΄ Λυκείου, ανεξάρτητα από το τύπο ή τη μορφή του Σχολείου τους (Δημόσιο, Ιδιωτικό, κ.λπ.). Τα θέματα στα οποία διαγωνίζονται δεν απαιτούν ειδικές γνώσεις μαθηματικών και δεν απευθύνονται μόνο σε μαθητές με ιδιαίτερη κλίση στα μαθηματικά. Ο κοινός νους, η καθαρή σκέψη και η αγάπη για τα μαθηματικά είναι αρκετά εφόδια για να αντιμετωπίσει κανείς τα θέματα του διαγωνισμού.

Το «Καγκουρό», όμως, δεν είναι μόνο ένας ετήσιος διαγωνισμός. Με αφορμή τον διαγωνισμό παράγεται εκπαιδευτικό υλικό που προάγει την γνώση, διαχέει την πληροφορία και καλλιεργεί την σκέψη.

Όλοι οι μαθητές που παίρνουν μέρος στον διαγωνισμό λαμβάνουν δώρα με ενδιαφέρον εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ανεξάρτητα από την επίδοσή τους, και μια βεβαίωση συμμετοχής.

Επιπλέον, ένας στους έξι διαγωνιζόμενους παίρνει επιπρόσθετα συμβολικά βραβεία με βάση την επίδοσή του. Επίσης, στο μέλλον, κάποια από τα βραβεία του διαγωνισμού θα δίνουν την ευκαιρία σε διακριθέντες μαθητές να παρακολουθήσουν θερινά σχολεία και κατασκηνώσεις στο εσωτερικό ή εξωτερικό.

Για εγγραφή στο διαγωνισμό απαιτείται συνδρομή 12 €. Το ποσό αυτό καλύπτει τα έξοδα του διαγωνισμού, τα δώρα που παίρνουν όλοι οι συμμετέχοντες (των οποίων η αξία είναι μεγαλύτερη από τη συνδρομή) και τα βραβεία των διακριθέντων.

Ιστορία του διαγωνισμού

Η ιδέα του διαγωνισμού ξεκίνησε το 1993 όταν εκπρόσωποι από οκτώ χώρες (Γαλλία, Ρωσία, Ουγγαρία, Λευκορωσία, Ολλανδία, Πολωνία, Ρουμανία και Ισπανία), με μεγάλη πείρα σε διεθνείς μαθηματικούς διαγωνισμούς, αποφάσισαν να διοργανώσουν έναν διαγωνισμό ο οποίος θα απευθυνόταν σε όλους τους μαθητές και όχι μόνο σε εκείνους που έχουν υψηλή επίδοση στα μαθηματικά.

Ένα χρόνο αργότερα, το 1994, οι πρώτοι εκπρόσωποι ίδρυσαν τον Διεθνή Οργανισμό Kangourou Sans Frontieres (Καγκουρό Χωρίς Σύνορα) με έδρα το Παρίσι. Ο βασικός στόχος του Οργανισμού ήταν η προώθηση των μαθηματικών με διασκεδαστικό τρόπο, χωρίς φυλετικές ή κοινωνικές διακρίσεις. Συγχρόνως οργάνωσαν έναν μαθηματικό διαγωνισμό κατά τα πρότυπα ενός επιτυχημένου εθνικού διαγωνισμού στην Αυστραλία, με το όνομα Kangaroo. Από τον τελευταίο πήρε το όνομά του και ο νέος διαγωνισμός.

Η Ελλάδα και, ανεξάρτητα, η Κύπρος έγιναν μέλη του Οργανισμού Kangourou Sans Frontieres τον Οκτώβριο του 2006.

Σήμερα είναι μέλη σχεδόν όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες, οι ΗΠΑ, και χώρες της Ασίας και Λατινικής Αμερικής.

Οι διάφορες χώρες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό δεν ανταγωνίζονται μεταξύ τους, ούτε γίνονται συγκρίσεις των αποτελεσμάτων. Ωστόσο, τα θέματα κατασκευάζονται από κοινού από τους εκπροσώπους των χωρών μελών, κατά την ετήσιά τους συνάντηση. Οι διαγωνιζόμενοι γράφουν σε κοινά θέματα με εξαίρεση έναν μικρό αριθμό ερωτήσεων. Οι διαφορές είναι μόνο οι απαραίτητες ώστε να ληφθούν υπ΄ όψιν οι εκπαιδευτικές ιδιαιτερότητες και διαφορές στο αναλυτικό πρόγραμμα κάθε χώρας μέλους.

Ο διαγωνισμός “Καγκουρό”

Ο διαγωνισμός διαρκεί 1 ώρα και 30 λεπτά και είναι σε μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.

Τα θέματα είναι, γενικά, βατά και  δεν απαιτούν ιδιαίτερες γνώσεις μαθηματικών. Η ύλη που διδάχθηκαν οι μαθητές στην τάξη τους αρκεί για να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις του διαγωνισμού, στο επίπεδο που διαγωνίζεται ο εκάστοτε μαθητής.

Οι περισσότερες ερωτήσεις είναι πρωτότυπες ενώ πολλές διατυπώνονται με διασκεδαστικό τρόπο.

Υπάρχουν πέντε διαφορετικά επίπεδα θεμάτων ανάλογα με την τάξη του μαθητή. Είναι ως εξής:

Επίπεδο 1: απευθύνεται σε μαθητές της Γ΄ και Δ΄ τάξης Δημοτικού,

Επίπεδο 2: απευθύνεται σε μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικού,

Επίπεδο 3: απευθύνεται σε μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης Γυμνασίου,

Επίπεδο 4: απευθύνεται σε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ τάξης Λυκείου.

Επίπεδο 5: απευθύνεται σε μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης Λυκείου.

Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε 30 ερωτήσεις (εκτός από το Επίπεδο 1 όπου οι ερωτήσεις είναι 24) κλιμακούμενης δυσκολίας.

Οι πρώτες 10 ερωτήσεις (8 στη περίπτωση του Επιπέδου 1) είναι ιδιαίτερα εύκολες και βαθμολογούνται από 3 μονάδες η καθεμία.

Οι επόμενες 10 ερωτήσεις (8 στη περίπτωση του Επιπέδου 1) είναι επίσης αρκετά εύκολες και βαθμολογούνται από 4 μονάδες η καθεμία.

Οι τελευταίες 10 ερωτήσεις (8 στη περίπτωση του Επιπέδου 1) είναι κατά τι δυσκολότερες, χωρίς να είναι δύσκολες, και βαθμολογούνται από 5 μονάδες η καθεμία.

Υπάρχει αρνητική βαθμολογία μίας μονάδας για κάθε εσφαλμένη απάντηση. Οι ερωτήσεις που αφήνονται αναπάντητες, δεν βαθμολογούνται.

Τι πρέπει να προσέξει ο κάθε μαθητής κατά την διάρκεια του διαγωνισμού

  1. Να βεβαιωθεί ότι πήρε τα θέματα που αντιστοιχούν στην τάξη του.
  2. Να συμπληρώσει τα στοιχεία του πάνω στο ειδικό ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ που θα του δώσει ο Υπεύθυνος Εξέτασης. Στο ίδιο αυτό ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ θα γράψει και τις απαντήσεις του στα θέματα του διαγωνισμο
  3. Με το πέρας του διαγωνισμού, ο μαθητής παραδίδει το ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ στον Υπεύθυνο Εξέτασης. Από αυτό το φύλλο θα βαθμολογηθεί η επίδοση του.
  4. Οι μαθητές μπορούν να κρατήσουν τα θέματα του διαγωνισμού (δεν τα παραδίδουν). Εκεί μπορούν να σημειώσουν, εάν το επιθυμούν, τις απαντήσεις που έγραψαν στο ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ. Έτσι θα έχουν δικό τους αντίγραφο των απαντήσεών τους, ώστε να τις συζητήσουν με τους Δασκάλους και Καθηγητές τους.
  5. Η διάρκεια εξέτασης είναι 1 ώρα και 30 λεπτά.
  6. Τα θέματα αποτελούνται από α) 24 ερωτήσεις για τους μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, και β) 30 ερωτήσεις για όλες τις υπόλοιπες τάξεις, από Ε΄ Δημοτικού έως Γ΄ Λυκείου.
  7. Σε κάθε ερώτηση υπάρχουν 5 πιθανές απαντήσεις από τις οποίες μόνο η μια είναι σωστή. Ο μαθητής σημειώνει στο ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ την απάντηση που θεωρεί σωστή. Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 3 ή 4 ή 5 πόντους ανάλογα με την δυσκολία της. Όμως, για κάθε λάθος απάντηση αφαιρείται ένας πόντος. Σε ερώτηση που δεν έχει σημειωθεί τίποτα, ούτε προστίθενται ούτε αφαιρούνται πόντοι.
  8. Μαζί με τα θέματα, θα μοιραστούν και κόλλες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρόχειρο. Οι κόλλες αυτές δεν θα βαθμολογηθούν και στο τέλος της εξέτασης οι μαθητές μπορούν να τις πάρουν μαζί τους.
  9. Δεν επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρονικού ή μηχανικού υπολογιστή, ούτε κινητών τηλεφώνων.

Συχνές ερωτήσεις για το διαγωνισμό

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό;

Απάντηση:Όλοι οι μαθητές από την Γ΄ Δημοτικού μέχρι την Γ΄ Λυκείου, ανεξάρτητα από το τύπο ή τη μορφή του Σχολείου (Δημόσιο, Ιδιωτικό, κ.λπ.). Ο κάθε μαθητής γράφει σε θέματα που αντιστοιχούν στο επίπεδο της τάξης του.


Σε τι θέματα θα γίνει ο διαγωνισμός;

Απάντηση:Θα υπάρχουν πέντε διαφορετικά επίπεδα θεμάτων, ανάλογα με την τάξη του μαθητή. Αυτά είναι ως εξής:

Επίπεδο 1: απευθύνεται σε μαθητές της Γ΄ και Δ΄ τάξης Δημοτικού,

Επίπεδο 2: απευθύνεται σε μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικού,

Επίπεδο 3: απευθύνεται σε μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης Γυμνασίου,

Επίπεδο 4: απευθύνεται σε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ τάξης Λυκείου.

Επίπεδο 5: απευθύνεται σε μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης Λυκείου.


Με άλλα λόγια, θα διαγωνιστούν σε κοινά θέματα, οι μαθητές της Γ΄ και Δ΄ τάξης Δημοτικού. Όμοια, θα διαγωνιστούν σε κοινά θέματα οι μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού, και λοιπά. Όλα τα θέματα μπορούν να απαντηθούν με τις γνώσεις που αποκομίζουν οι μαθητές από το Σχολείο.


Σε πόσα θέματα πρέπει να απαντήσουν οι μαθητές;

Απάντηση:Για τους μαθητές της Γ΄ και Δ΄ τάξης Δημοτικού υπάρχουν 24 ερωτήσεις, ενώ για τις υπόλοιπες τάξεις 30. Δεν χρειάζεται να απαντήσει κανείς σε όλες τις ερωτήσεις. Το Καγκουρό δεν είναι εξέταση και δεν υπάρχει βαθμολογική βάση. Το Καγκουρό είναι διαγωνισμός: σε όσο περισσότερες ερωτήσεις απαντήσει κανείς σωστά, τόσο αυξάνει την πιθανότητά του να βραβευθεί.


Τα θέματα του διαγωνισμού είναι δύσκολα; Απαιτούνται ειδικές γνώσεις;

Απάντηση:Τα θέματα είναι γενικά βατά. Τα πρώτα 10 (8 στην περίπτωση του Επιπέδου 1) είναι πολύ εύκολα, τα επόμενα 10 (8 στην περίπτωση του Επιπέδου 1) είναι αρκετά εύκολα, και τα τελευταία 10 (8 στην περίπτωση του Επιπέδου 1) είναι κατά τι δυσκολότερα, χωρίς όμως να είναι δύσκολα. Δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις για να απαντηθούν οι ερωτήσεις. Οι γνώσεις των μαθητών μέσα στην τάξη τους, ο κοινός νους και η αγάπη για τα Μαθηματικά είναι αρκετά εφόδια για τον διαγωνισμό. Τα θέματα είναι τέτοια ώστε ακόμα και αν κάποιος δεν έχει διαβάσει τίποτα, θα μπορέσει σίγουρα να απαντήσει σε κάποια ερωτήματα. Ας τονιστεί ωστόσο ότι για να απαντήσει κανείς και τα 30 θέματα ολόσωσταμέσα στα χρονικά περιθώρια που δίνονται, είναι άλλη ιστορία. Η πείρα μας λέει ότι μόνο οι ιδιαίτερα ταλαντούχοι στα Μαθηματικά πετυχαίνουν τέτοια επίδοση.


Τι μορφής θα είναι τα θέματα;

Απάντηση:Τα θέματα είναι πολλαπλής επιλογής. Δηλαδή σε κάθε θέμα υπάρχουν πέντε απαντήσεις από τις οποίες ακριβώς μία θα είναι σωστή. Η κάθε σωστή απάντηση παίρνει 3, 4 ή 5 πόντους, ανάλογα με την δυσκολία της. (Υπάρχει ίσο πλήθος ερωτήσεων των 3, 4 και 5 πόντων.) Για κάθε λάθος απάντηση αφαιρείται ένας πόντος, ανεξάρτητα από τη δυσκολία του θέματος. Αν σε μια ερώτηση δεν σημειωθεί απάντηση, τότε ούτε προστίθενται ούτε αφαιρούνται πόντοι.


Κατά τη διάρκεια της εξέτασης τι χρειάζεται να κρατά κανείς;

Απάντηση:
 1) Την απόδειξη πληρωμής της συνδρομής.

 2) Ένα στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος με το οποίο θα σημειώνει τις απαντήσεις του στο ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ που θα του δοθεί. Στις απαντήσεις δεν επιτρέπεται διορθωτικού (μπλάνκο). Γι’ αυτό καλό είναι να σημειώνει κανείς την απάντηση που θεωρεί σωστή μόνο αφού είναι εντελώς βέβαιος. Αν υπάρχει ασάφεια στο ποια απάντηση σημειώθηκε, θα θεωρηθεί ως λάθος απάντηση.

Στο πρόχειρο που θα δοθεί μπορεί κανείς να γράφει με όποιο τρόπο θέλει, ακόμα και με μολύβι.

Τα γεωμετρικά όργανα δεν είναι απαραίτητα. Δεν θα ζητηθεί να σχεδιάσουν οι διαγωνιζόμενοι κάτι από το οποίο θα βαθμολογηθούν. Όμως μπορεί τα γεωμετρικά όργανα να φανούν χρήσιμα σε κάποιους, όταν εργάζονται στο πρόχειρό τους.


Μπορώ να κρατήσω τα θέματα μετά την εξέταση;

Απάντηση:Ναι, μπορείς. Αν θέλεις μπορείς να σημειώσεις στο αντίγραφό των θεμάτων σου τις απαντήσεις που έγραψες στο ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, για να τις ελέγξεις μετά τον διαγωνισμό. Έτσι, μετά τον διαγωνισμό, θα σου δοθεί έτσι η ευκαιρία να συζητήσεις τις απαντήσεις με τους Δασκάλους, τους Καθηγητές και τους συμμαθητές σου.


Αυτά που θα γράψω στο πρόχειρο θα βαθμολογηθούν;

Απάντηση:Όχι. Τα πρόχειρα δεν παραδίδονται, αλλά τα κρατά ο μαθητής.


Αν ένας απαντά τις ερωτήσεις στην τύχη, έχει μεγάλες πιθανότητες να συγκεντρώσει υψηλή βαθμολογία;

Απάντηση:Όχι.

1ος λόγος: Η πιθανότητα, απαντώντας τυχαία, να πιάσει κανείς όλες τις σωστές απαντήσεις είναι 1 στις 24.300.000! (εκτός από το Επίπεδο 1 που είναι 1 στις 7.962.624).

2ος λόγος: Σε κάθε λάθος απάντηση, θα αφαιρείται ένας πόντος.

Ειδικότερα, αν κάποιος δεν είναι σίγουρος ότι κάποια απάντησή του είναι σωστή, είναι προς το συμφέρον του να μην την απαντήσει.


Πότε θα γίνει ο επόμενος διαγωνισμός;

Απάντηση:Στις 22 Μαρτίου 2014, ημέρα Σάββατο


Τι ώρα;

Απάντηση:Η εξέταση θα αρχίσει στις 9:00 το πρωί.


Πόση ώρα θα διαρκέσει η εξέταση;

Απάντηση:Θα διαρκέσει 1 ώρα και 30 λεπτά.


Πότε και πώς μπορώ να εγγραφώ για το διαγωνισμό;

Απάντηση: Οι εγγραφές άρχισαν την 1η Ιανουαρίου 2014, και γίνονται απευθείας στη γραμματεία του Αριστοτελείου Εκπαιδευτηρίου. Όσοι εγγραφούν πριν τις 14 Μαρτίου 2014 εξασφαλίζουν ότι θα πάρουν τα δώρα τους την ημέρα που θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός.


Αν δεν εγγραφώ πριν τις 14 Μαρτίου, υπάρχουν επιπτώσεις;

Απάντηση:Όχι, δεν υπάρχουν ουσιαστικές επιπτώσεις, υπάρχει όμως μια μικρή διαφορά: όσοι εγγραφούν πριν τις 14 Μαρτίου 2014 εξασφαλίζουν ότι θα παραλάβουν τα δώρα τους την ημέρα του διαγωνισμού. Οι υπόλοιποι δεν θα τα χάσουν, αλλά πρέπει να περιμένουν για να τα παραλάβουν αργότερα. Αυτό γίνεται γιατί δεν προλαβαίνουν να φτάσουν εγκαίρως τα δώρα στα Κέντρα Εξέτασης, για τις εγγραφές που γίνονται την τελευταία στιγμή.


Υπάρχει συνδρομή για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό;

Απάντηση:Ναι. Έχει καθοριστεί στα 12 ευρώ.


Τα χρήματα αυτά είναι μόνο για τη συμμετοχή;

Απάντηση:Όχι μόνο. Με τη συμμετοχή κάποιου στον διαγωνισμό, και ανεξάρτητα αν θα διακριθεί ή όχι, παίρνει διάφορα εκπαιδευτικά δώρα που η αντικειμενική τους αξία είναι μεγαλύτερη από τη συνδρομή.


Που πάει το ποσό της συμμετοχής στο διαγωνισμό;

Απάντηση:Εκτός από τα οργανωτικά έξοδα (εκτύπωση των θεμάτων, ταχυδρομικά, αμοιβή επιτηρητών και λοιπά) ο κάθε μαθητής λαμβάνει διάφορα εκπαιδευτικά δώρα. Αυτά είναι α) βεβαίωση συμμετοχής, β) ένα έγχρωμο μαθηματικό βιβλίο 112 σελίδων με όλα τα θέματα του φετινού διαγωνισμού και τις λύσεις τους, με άρθρα πάνω στα μαθηματικά, γρίφους και λοιπά, γ) άλλο εκπαιδευτικό υλικό (π.χ. ένα CD και όχι μόνο). Η αξία των αντικειμένων που θα πάρει στα χέρια του ο κάθε μαθητής υπερβαίνει το ποσό της συμμετοχής.

Επίσης, ένας στους 6 μαθητές θα βραβευθεί με επιπρόσθετα εκπαιδευτικά δώρα.


Τι ακριβώς δώρα θα πάρουν όσοι συμμετάσχουν στον διαγωνισμό;

Απάντηση:Τα δώρα που παίρνει ο κάθε διαγωνιζόμενος είναι κυρίως μαθηματικού περιεχομένου. Συγκεκριμένα, φέτος θα είναι:

1) Το βιβλίο «Καγκουρό: Μαθηματικά για όλους», τόμος 8 (2014). Πρόκειται για καλαίσθητο βιβλίο μεγέθους 21×30 εκ. με 112 σελίδες, τετράχρωμο, που θα περιέχει:

• τα θέματα όλων των επιπέδων,

• τις λύσεις όλων των θεμάτων,

• μαθηματικά άρθρα – ασκήσεις για κάθε τάξη,

• γρίφους για όλους και άλλα συναφή.

Το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο με τρόπο ώστε τα μαθηματικά να εμφανίζονται ως παιχνίδι.

2) Ένα CD με ενδιαφέρον εκπαιδευτικό υλικό.

3) Άλλα δώρα, όπως ένα χαρτόνι με το οποίο κάνει κανείς ένα ενδιαφέρον μαθηματικό τρυκ «μαντείας» ενός αριθμού που έβαλε κάποιος στον νου του.

Τέλος, όλοι παίρνουν

4) Καλαίσθητη βεβαίωση συμμετοχής στον διαγωνισμό, που μπορεί να κορνιζωθεί.
Τα παραπάνω δώρα θα τα πάρουν όλοι, απλά και μόνο με τη συμμετοχή τους, ακόμα και αν δεν απαντήσουν σε κανένα ερώτημα.


Τα δώρα που παίρνουν όσοι συμμετάσχουν είναι κατάλληλα για τους μαθητές;

Απάντηση:Σημειώνουμε εμφατικά ότι όλο το υλικό που διαθέτουμε στους μαθητές είναι παιδαγωγικά άμεπτο και σέβεται την προσωπικότητά τους. Ο μόνος στόχος είναι να παρουσιάσουν τα μαθηματικά σαν παιχνίδι, να καλλιεργήσουν την μαθηματική σκέψη, να είναι χρήσιμα στους μαθητές και τους δασκάλους τους και να συμβάλλουν στην εκπαίδευση της νεολαίας.


Πότε θα πάρω τα δώρα μου;

Απάντηση:Όσοι έχουν εγγραφεί πριν τις 15 Μαρτίου 2013, θα πάρουν τα δώρα τους αμέσως μετά τον διαγωνισμό (μόλις παραδώσουν το γραπτό τους). Όσοι εγγραφούν εκπρόθεσμα θα πάρουν τα δώρα τους όταν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. Είναι όμως ευθύνη τους να τα αναζητήσουν από το Κέντρο Εξέτασης όπου διαγωνίστηκαν, όπου θα σταλούν. Όπως και να είναι, πάντως, κανένας δεν θα χάσει τα δώρα του.

 

Υπάρχει τρόπος να συμμετάσχει κάποιος στο διαγωνισμό χωρίς να πληρώσει τη συνδρομή;

Απάντηση:Αυτή τη στιγμή όχι. Όμως στο μέλλον ελπίζουμε να δοθεί μια τέτοια δυνατότητα σε ειδικές περιπτώσεις. Π.χ. σε μαθητές απομακρυσμένων ή παραμεθόριων περιοχών ή σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας καταβολής της συνδρομής από την οικογένεια του μαθητή.


Μπορεί κανείς να  κρατήσει τα θέματα μετά την εξέταση;

Απάντηση:Ναι, τα θέματα τα κρατάει ο μαθητής (παραδίδει μόνο το ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ). Στο αντίγραφό του μπορεί να σημειώσει και τις απαντήσεις του στον διαγωνισμό, για να έχει την δυνατότητα να τις συζητήσει αργότερα με τους άλλους.


Που μπορώ να βρω τις απαντήσεις των θεμάτων;

Απάντηση:Το βιβλίο που παίρνει ο κάθε διαγωνιζόμενος ως δώρο περιέχει όχι μόνο τις απαντήσεις αλλά και αναλυτικές λύσεις των θεμάτων.


Μπορεί κανείς να έχει αντίγραφο των θεμάτων των άλλων τάξεων;

Απάντηση:Τα θέματα όλων των τάξεων με τις λύσεις τους υπάρχουν στο βιβλίο που παίρνουν ως δώρο όλοι οι διαγωνιζόμενοι. Όσοι δεν έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό μπορούν να προμηθευτούν το ίδιο βιβλίο, όπως και τα αντίστοιχα των προηγούμενων ετών, από το εμπόριο ή απευθείας από το Καγκουρό.

 

Εάν κάποιος νοιώθει ότι είναι πολύ καλός στα Μαθηματικά, μπορεί να δώσει σε θέματα μεγαλύτερης τάξης;

Απάντηση:Βεβαίως. Να το διευκρινίσει όμως όταν δηλώσει συμμετοχή στον διαγωνισμό, και κατά την έναρξη της εξέτασης.


Μπορεί κανείς να δώσει σε θέματα χαμηλότερης τάξης από αυτήν που βρίσκεται;

Απάντηση:Όχι. Αλλιώς κάποιοι μαθητές π.χ. Λυκείου θα έδιναν σε θέματα Δημοτικού και φυσικά θα διακρίνονταν, κάτι που δημιουργεί στρεβλώσεις στο διαγωνισμό.


Μπορεί κανείς να δώσει σε θέματα δυο επιπέδων;

Απάντηση:Όχι, γιατί η εξέταση σε όλα τα επίπεδα θα είναι ταυτόχρονη.


Πώς θα μάθω τη βαθμολογία μου;

Απάντηση:Οι βαθμολογίες θα ανακοινωθούν από τον Υπεύθυνο Εξέτασης στους μαθητές που διαγωνίστηκαν υπό την επίβλεψή του. Επίσης, στην ιστοσελίδα του Καγκουρό (www.kangaroo.gr) θα αναρτηθούν τα ονόματα των διακριθέντων (ένας στους έξι).


Πώς μπορώ να εξασκηθώ για το διαγωνισμό;

Απάντηση: Στην αυτήν την ιστοσελίδα θα βρεις δείγματα θεμάτων του 2006 και όλα τα θέματα του 2007 έως 2012. Τα βιβλία “Καγκουρό: Μαθηματικά για όλους”, τόμος 1, 2, 3 και 4, περιέχουν τα θέματα όλων των επιπέδων των ετών 2007 έως 2012 αντίστοιχα, με λεπτομερείς απαντήσεις.


Αν δεν γράψω καλά στον διαγωνισμό, το όνομά μου και ο βαθμός μου θα γνωστοποιούνται στους άλλους;

Απάντηση:Όχι, δεν θα φαίνονται πουθενά. Στην ιστοσελίδα του Καγκουρό ανακοινώνονται μόνο τα ονόματα όσων διακριθούν. Οι βαθμοί γνωστοποιούνται μέσω του Υπεύθυνου Εξέτασης μόνο στον ίδιο τον διαγωνιζόμενο.


Πότε θα αναρτηθούν τα ονόματα των διακριθέντων;

Απάντηση:Λίγες εβδομάδες μετά τον διαγωνισμό θα αναρτηθούν τα ονόματα των διακριθέντων στην ιστοσελίδα του Καγκουρό. Παράλληλα, τα ονόματα και οι βαθμοί των διαγωνιζόμενων θα σταλούν στο εκάστοτε Κέντρο Εξέτασης.


Αν μετά την ανακοίνωση της βαθμολογίας έχω αντιρρήσεις για την επίδοση μου, μπορώ να ζητήσω να επανεξεταστεί το γραπτό μου;

Απάντηση:Βεβαίως. Στην περίπτωση αυτή επανεξετάζεται το γραπτό και αποστέλλεται ηλεκτρονικά η αναλυτική βαθμολογία. Στην σπάνια περίπτωση που έχει γίνει λάθος κατά τη βαθμολόγηση, και ο μαθητής δικαιούται επιπλέον δώρο, προφανώς θα το πάρει (θα του σταλεί ταχυδρομικά). Επίσης θα προστεθεί το όνομά του στους πίνακες των διακριθέντων.


Ποιός βγάζει τα θέματα;

Απάντηση:Τα θέματα τα βγάζει επιτροπή ειδικών στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι από τις 42 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, στις οποίες διενεργείται ο διαγωνισμός. Τα θέματα είναι, με μικρές εξαιρέσεις, κοινά σε όλες τις χώρες. Οι όποιες διαφορές οφείλονται στο ότι δεν έχουν όλες οι χώρες το ίδιο εκπαιδευτικό σύστημα ούτε οι μαθητές διδάσκονται την ίδια ύλη. Γι΄ αυτό οι υπεύθυνοι του Καγκουρό στις χώρες που συμμετέχουν στον διαγωνισμό, προσαρμόζουν ένα μικρό ποσοστό των θεμάτων στην ύλη που γνωρίζουν οι μαθητές της χώρας τους.


Θα πάρω απόδειξη για τα χρήματα που θα δώσω;

Απάντηση:Βεβαίως. Η απόδειξη είναι νομότυπη και εκδίδεται από την Καγκουρό Ελλάς.


Αν πληρώσω τη συμμετοχή, αλλά για οποιοδήποτε λόγο αλλάξω γνώμη και δεν θέλω να συμμετάσχω στο διαγωνισμό, θα πάρω πίσω τα χρήματα που έδωσα;

Απάντηση:Βεβαίως. Αυτό μπορεί να ζητηθεί από τον Υπεύθυνο Εξέτασης πριν από την ημερομηνία που αποστέλλονται τα δώρα στα Κέντρα Εξέτασης, δηλαδή τις 23 Μαρτίου 2013.


Αν για κάποιο λόγο δεν προσέλθω στον διαγωνισμό στις 23 Μαρτίου 2013 ενώ έχω κάνει εγγραφή, θα χάσω τα δώρα που λαμβάνουν όλοι οι διαγωνιζόμενοι;

Απάντηση:Όχι δεν θα τα χάσεις. Τα δώρα (εκτός της βεβαίωσης συμμετοχής) μπορείς να τα παραλάβεις ο ίδιος, αργότερα, από τον Υπεύθυνο Εξέτασης, ακόμη και αν δεν εμφανιστείς στον διαγωνισμό.


Πόσοι θα διακριθούν;

Απάντηση:Ένας στους έξι μαθητές κάθε τάξης διακρίνεται, με βάση την επίδοσή του. Τα ονόματά των διακριθέντων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Καγκουρό.


Όσοι διακριθούν θα πάρουν και άλλα δώρα;

Απάντηση:Ναι. Εκτός από μία βεβαίωση διάκρισης, θα πάρουν ορισμένα συμβολικά δώρα όπως βιβλία, εκπαιδευτικά παιχνίδια, πόστερ και λοιπά, ανάλογα με την επίδοση του καθενός.

Επίσης, στο μέλλον το Καγκουρό θα δίνει την ευκαιρία στους πρωτεύσαντες να παρακολουθήσουν ένα Θερινό Σχολείο Μαθηματικών που οργανώνει. Ωστόσο τώρα,  που ο διαγωνισμός είναι σχετικά καινούργιος και οι συνδρομές στον διαγωνισμό δεν επαρκούν να καλύψουν τα έξοδα, ενδεχομένως το Θερινό Σχολείο να μην συμπεριληφθεί φέτος στα βραβεία.


Πώς θα πάρω τα δώρα μου αν διακριθώ;

Απάντηση:Τα βραβεία διάκρισης θα διανεμηθούν, στο Κέντρο Εξέτασης όπου διαγωνίστηκε ο εκάστοτε μαθητής. Ειδικότερα, μαθητές που διαγωνίστηκαν σε διαφορετικό Σχολείο από το δικό τους, πρέπει να έρθουν σε επαφή με το εκάστοτε Κέντρο Εξέτασης για να παραλάβουν τα δώρα της διάκρισής τους. Τα δώρα δεν ταχυδρομούνται στις κατοικίες των μαθητών.


Έδωσα στους διαγωνισμούς της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ). Μπορώ να δώσω και στον διαγωνισμό “Καγκουρό”;

Απάντηση:Βεβαίως. Οι δυο διαγωνισμοί είναι εντελώς ανεξάρτητοι. Μάλιστα το Καγκουρό συνιστά στους μαθητές να συμμετάσχουν και στους δυο διαγωνισμούς. Ας προστεθεί ότι οι δυο διαγωνισμοί έχουν διαφορετική φιλοσοφία. Ο διαγωνισμός της ΕΜΕ, ιδίως στην Δεύτερη και Τρίτη φάση του (Ευκλείδης, Αρχιμήδης), απευθύνεται στους ταλαντούχους μαθητές και τα θέματα είναι δύσκολα. Ο διαγωνισμός Καγκουρό απευθύνεται σε όλους τους μαθητές και όλοι μπορούν να απαντήσουν σε πολλές από τις ερωτήσεις.


Όσοι πάνε πολύ καλά στο διαγωνισμό, θα προκριθούν σε κάποιο επόμενο;

Απάντηση:Όχι. Αυτή τη χρονιά δεν προβλέπεται άλλος διαγωνισμός. Στο μέλλον όμως προβλέπεται διεθνής διαγωνισμός μεταξύ των πρωτευσάντων κάθε χώρας μέλους.


Αν επιτύχω στον Καγκουρό, π.χ. αν έρθω πρώτος, θα μπορώ να πάρω μέρος στην Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών;

Απάντηση:Αν κάποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στην Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, πράγμα δύσκολο και που απαιτεί ιδιαίτερο ταλέντο στα μαθηματικά, πρέπει να διακριθεί στους διαγωνισμούς της ΕΜΕ. Ωστόσο η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι ο διαγωνισμός Καγκουρό εντοπίζει με την ίδια ευστοχία, αν όχι καλύτερη, τα άτομα με ιδιαίτερο ταλέντο στα μαθηματικά.