Διαδικασία εγγραφής στο Μαθηματικό Διαγωνισμό “Καγκουρό”

Διαδικασία εγγραφής στο Μαθηματικό Διαγωνισμό “Καγκουρό”

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό μέχρι τις 14 Μαρτίου 2014 πρέπει:

  1. να συμπληρωθεί η επισυναπτόμενη αίτηση να παραδοθεί στη γραμματεία του Αριστοτελείου Εκπαιδευτηρίου ή να σταλεί με faxστο 23210-51885 ή με emailστο info@aristotelio.gr
  2. να πληρωθεί το ποσό 12 € στη γραμματεία του Αριστοτελείου Εκπαιδευτηρίου ή με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό Εμπορικής με αριθμό: 69555098 (αντίγραφο του καταθετηρίου να παραδοθεί στην γραμματεία ή να να σταλεί με faxστο 23210-51885 ή με emailστο info@aristotelio.gr)

Δικαίωμα στο διαγωνισμό έχουν και αυτοί που δεν δηλώσουν συμμετοχή, αλλά παρουσιαστούν την ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού 30 λεπτά πριν την έναρξη του. Σ’ αυτή την περίπτωση τα δώρα της οργανωτικής επιτροπής για τη συμμετοχή, θα παραληφθούν μετά την ανακοίνωση των διακριθέντων (περίπου ένα μήνα μετά τον διαγωνισμό).

Για λόγους καλής οργάνωσης του διαγωνισμού είναι καλύτερο να γίνεται η εγγραφή εγκαίρως.