Ο εορτασμός της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών για το 2022 στο Αριστοτέλειο.

«Μια διαφορετική γλώσσα είναι ένα διαφορετικό όραμα ζωής», είπε ο Federico Fellini. Σήμερα, 26 Σεπτεμβρίου 2022, γιορτάσαμε τις γλώσσες στο Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο Σερρών. Τα τμήματα της Αγγλικής Γλώσσας, ζωγραφίσανε, δημιούργησαν αφίσες, έμαθαν πώς να ξεχωρίζουν την αμερικανική, βρετανική και αυστραλιανή προφορά, παρουσιάσανε την έρευνά τους με θέματα, όπως, η Φιλοσοφία των γλωσσών, η σημασία της γλώσσας, οι πιο ομιλούμενες γλώσσες στον κόσμο, ο πύργος της Βαβέλ και πολλοί άλλοι μύθοι και θρύλοι για τις γλώσσες, καθώς, και αναζητήσανε  ελληνικές λέξεις στα αγγλικά. Τα τμήματα της Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας δημιούργησαν θεματικές αφίσες για την ημέρα των Γλωσσών, μίλησαν για τη σπουδαιότητα εκμάθησης ξένων γλωσσών, άκουσαν τον ύμνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διάβασαν εκφράσεις σε πολλές Ευρωπαϊκές Γλώσσες, ζωγράφισαν, διασκέδασαν και  πήραν μέρος σε ποικίλες δράσεις με λεξιλογικά παιχνίδια. Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά δημιουργώντας τα έργα και παρουσιάζοντάς τα, με αποτέλεσμα όχι μόνο έμαθαν μια ξένη γλώσσα, αλλά απέκτησαν και πολύτιμες δεξιότητες ζωής, όπως, μεθοδολογία έρευνας, δημόσια ομιλία και συνεργασία.