Μικρός Αριστοτέλης

Παίξτε με τον Μικρό Αριστοτέλη (με το ποντίκι σας…) και ταϊστε τον (από την επιλογή more)…!