Ημερίδα ανοικτού λογισμικού

Στις 12 Οκτώβρη στο Αμφιθέατρο του σχολείου μας έγινε παρουσίαση και συζήτηση με τους μαθητές για την κοινότητα ανοικτού λογισμικού.

Ακολουθεί φωτογραφικό άλμπουμ.