Περισσότερο πράσινο για τον πλανήτη

Το Αριστοτέλειο στα πλαίσια του προγράμματος «Περισσότερο πράσινο για τον πλανήτη», του Περιβαλλοντολογικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών, την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου, με τους μαθητές της Α’ και Β’ τάξης Γυμνασίου, έκανε δεντροφύτευση στον αύλειο χώρο.