Η μαθηματική σκέψη μπορεί να γίνει κτήμα όλων των μαθητών

Το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020 το Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο Σερρών οργάνωσε και φιλοξένησε στο κλειστό αμφιθέατρό του το Διαγωνισμό Μαθηματικών Ικανοτήτων «Πυθαγόρας» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ).

Μαθητές δημοτικού και γυμνασίου από το νομό Σερρών, αλλά και από τους όμορους νομούς συμμετείχαν στο διαγωνισμό που για πρώτη φορά διεξάγεται στο πανελλήνιο (πέρυσι διεξήχθη για πρώτη φορά πιλοτικά μόνο στο Νομό Αττικής).

Ένας διαγωνισμός που έχει για στόχους:

✓την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και σκέψης

✓την κατανόηση σε βάθος των βασικών μαθηματικών εννοιών

✓την αναγνώριση της σημασίας των Μαθηματικών στην καθημερινότητα

✓δεν ελέγχει τη σχολική επίδοση και τις γνώσεις των μαθητών

✓δεν στοχεύει στον ανταγωνισμό

✓δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις,

αλλά

✓ελέγχει την ικανότητα να σκέφτονται με εφόδιο τη μαθηματική γνώση

✓στοχεύει στη συμμετοχική άμιλλα μεταξύ των μαθητών

✓και αναφέρεται κυρίως σε ικανότητες.

Η διάρκεια του διαγωνισμού ήταν μιάμιση ώρα.

Στις άρτιες εγκαταστάσεις του εκπαιδευτηρίου μαθητές από τη 2α δημοτικού έως και τη 3η γυμνασίου με υποδειγματική προσήλωση στα θέματα του διαγωνισμού – σχεδόν καλύπτοντας όλα τα χρονικά του περιθώρια – απάντησαν στις είκοσι πέντε ερωτήσεις του (διαφορετικές ανά τάξη).

Στο τέλος του διαγωνισμού, παρέλαβαν τη βεβαίωση συμμετοχής τους υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο της ΕΜΕ, καθηγητή του ΕΜΠ κ. Ανάργυρο Φελλούρη καθώς επίσης και το νέο περιοδικό της ΕΜΕ «Πυθαγόρας». Το περιοδικό περιλαμβάνει ενδιαφέροντα άρθρα μαθηματικού περιεχομένου, ενώ στις τελευταίες σελίδες του δίνονται οι αναλυτικές απαντήσεις των θεμάτων του διαγωνισμού.

Το 20% των μαθητών για κάθε τάξη με την καλύτερη επίδοση, που διαγωνίστηκαν στο εξεταστικό κέντρο του Αριστοτέλειου Εκπαιδευτηρίου (όπως και σε κάθε άλλο εξεταστικό κέντρο), θα βραβευτούν, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Η έκδοση των αποτελεσμάτων θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο του σχολείου μας www.aristotelio.gr (όχι νωρίτερα των 3ων εβδομάδων).

Ευχόμαστε οι μαθητές να αποκόμισαν τις καλύτερες δυνατές εμπειρίες και τους ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη σχολική χρονιά.