Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Είκοσι ένας (21) εκπαιδευτικοί από έξι (6) Ευρωπαϊκές χώρες (Αγγλία, Ιταλία, Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και Πολωνία) συνευρέθηκαν την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου στην πόλη μας στις εγκαταστάσεις του Αριστοτέλειου Εκπαιδευτηρίου Σερρών, στα πλαίσια του προγράμματος με ακρωνύμιο “Math speak”.
Το πρόγραμμα έχει πλήρη τίτλο “Language speaking and understanding for speaking maths” και είναι Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ του τομέα Σχολικής Εκπαίδευσης.
Υλοποιείται από 1 Οκτωβρίου 2018 και έχει διάρκεια 24 μήνες.
Είναι η τρίτη κατά σειρά συνάντηση μετά από αυτές που έγιναν στην Αγγλία και στην Ιταλία, ενώ σύμφωνα με τον προγραμματισμό η επόμενη θα γίνει το Σεπτέμβριο του 2020 στην πόλη Ρούσε της Βουλγαρίας.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν 21 εκπρόσωποι:
✓ οι εταιρείες Cherryleaf Ltd (συντονιστής) από το Brighton και Ldris Education Limited από το Luddenden της Αγγλίας
✓ το Technical College Ioan C. Stefanescu από το Ιάσιο της Ρουμανίας,
✓ το Ίδρυμα Viva Femina και η εταιρεία πληροφορικής Danmar από το Rzeszów της Πολωνίας,
✓ το Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο από τις Σέρρες
✓ το PG Apparel “Nedka Ivan Lazarova” από το Ruse Βουλγαρίας
✓ το Instituto Superiore E. Mattei από τη Fiorezuola d’Arda της Ιταλίας.
Ο στόχος του προγράμματος Mathspeak είναι να δημιουργήσει μαθησιακά υλικά που θα επιτρέπουν τους μαθητές να μελετούν τα μαθηματικά σε μια ξένη γλώσσα στο ίδιο επίπεδο που κάνουν στη μητρική τους γλώσσα.
Όταν ολοκληρωθεί το έργο, τα σχολεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν να κατεβάσουν και να χρησιμοποιήσουν τα δωρεάν εκπαιδευτικά υλικά που θα έχουν αναπτυχθεί.
Το έργο επιχορηγείται στο πλαίσιο του σχεδίου στρατηγικής εταιρικής σχέσης 2018 Erasmus + Key Action 201.