Επιτυχόντες Αγγλικών Edexcel Μαϊου 2013

LEVEL 3 (Lower)
Ρηγίνα Βούξινου

LEVEL 4 (Advanced)
Ιωάννης Καρμίρης
Βασιλεία Κουτσίδου

LEVEL 5 (Proficiency)
Νικόλαος Κάτος