Επιτυχόντες Αγγλικών Michigan ECPE 2013

Επιτυχόντες μαθητές του Αριστοτελείου Εκπαιδευτηρίου στις εξετάσεις της Αγγλικής γλώσσας στο επίπεδο C2 (Proficiency) του πτυχίου Michigan για τον Μάιο του 2013.

Α/Α

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΟΝΟΜΑ

1)

Ζήσης

Στέφανος

2)

Κάτος Νικόλαος

3)

Μανασσής

Αντώνιος

4)

Βαρελά

Βασιλική

5)

Παντέλης

Νικόλαος

6)

Σέρτης

Ευάγγελος