Ε.Υ.ΖΗ.Ν

Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013

Την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε στο σχολείο μας, το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. που είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με το Χαροκόπειο Παν/στήμιο, που στοχεύει στη διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων μέσα από την υιοθέτηση ισορροπημένων συνηθειών διατροφής και σωματικής δραστηριότητας.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες στο επίπεδο της Πρωτοβάθμιας φροντίδας, οι οποίες αποσκοπούν στη μετάδοση γνώσεων, την καλλιέργεια δεξιοτήτων και τη δημιουργία υπηρεσιών συμβουλευτικού χαρακτήρα για το παιδί, το σχολείο αλλά και την οικογένεια, με άξονα τη διαμόρφωση μιας υγιεινής στάσης ζωής Τελευταίο στάδιο του προγράμματος είναι η αποστολή από το Σχολείο μας προς τους γονείς των  προσωπικών – ατομικών αποτελεσμάτων κάθε παιδιού. (Διασφαλίζεται από το ίδιο πρόγραμμα το ατομικό απόρρητο.)