Διεθνής Ημέρα Μείωσης Φυσικών Καταστροφών

Η 13η Οκτωβρίου έχει οριστεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως η Διεθνής Ημέρα για τη Μείωση των Επιπτώσεων από Φυσικές Καταστροφές. Οι Καθηγητές και Μαθητές του Αριστοτελείου Εκπαιδευτηρίου συμμετείχαν στην Άσκηση Προσομοίωσης Σεισμού που οργανώθηκε με πλήρη επιτυχία τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας για την αποφυγή των κινδύνων. Οι Καθηγητές αφού ενημέρωσαν τους Μαθητές ακολούθησαν το σχέδιο εκκένωσης του κτιρίου και συγκεντρώθηκαν στο χώρο καταφυγής όπου και ολοκληρώθηκε η Άσκηση Προσομοίωσης.