Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Από αυτή την υπερσύνδεση μπορείτε  να επισκεφτείτε το blog που δημιούργησαν οι μαθητές του α1 τμήματος γυμνάσιου  για το μάθημα της ερευνητικής  εργασίας (σχολικό έτος 13-14) με θέμα την ''Αειφόρο