Νέα συλλόγου αποφοίτων - Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο

Σύλλογος Αποφοίτων

Σύλλογος Αποφοίτων

Φόρμα εγγραφής αποφοίτου (Πατήστε στον παραπάνω τίτλο για να εγγραφείτε στο σύλλογο) Η ίδρυση και η δημιουργία του Συλλόγου οφείλεται σε μια ομάδα αποφοίτων, οι οποίοι παρακινούμενοι από τη νοσταλγία