Όλα ξεκινούν με Μαθηματικά

Όλα ξεκινούν με Μαθηματικά

Όλα ξεκινούν με Μαθηματικά Everything starts with mathematic (ESWM) Από τις 13 έως τις 19 Νοεμβρίου 2022, μια τριμελής ομάδα του Αριστοτελείου Εκπαιδευτηρίου Σερρών συμμετείχε στο πρόγραμμα Erasmus Plus με