Γεώργιος Βιζυηνός

Γεώργιος Βιζυηνός

Το μόνον της ζωής του ταξείδιον Διήγημα Γεώργιος Βιζυηνός   Ότε μ' εστρατολόγουν δια το έντιμον των ραπτών επάγγελμα, ουδεμία υπόσχεσίς των ενεποίησεν επί της παιδικής μου φαντασίας τόσον γοητευτικήν