Αποτελέσματα υποτροφιών «Υψηλής Ακαδημαϊκής επίδοσης» στην Α’ Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2022 – 2023

Φέτος, για πρώτη φορά, διενεργήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Αριστοτελείου Εκπαιδευτηρίου Σερρών οι εξετάσεις υποτροφιών «Υψηλής Ακαδημαϊκής Επίδοσης» για τους μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού, που πρόκειται να φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου το σχολικό έτος 2022 – 2023.

Υποψήφιοι υπότροφοι απ’ όλα τα δημοτικά σχολεία του Ν. Σερρών διαγωνίσθηκαν στα μαθήματα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών, τηρουμένων όλων των απαραίτητων υγειονομικών μέτρων για την πρόληψη της νόσου Covid19.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όσους συμμετείχαν στη διαδικασία, τόσο στους επιτυχόντες όσο και σε αυτούς που δεν κατέστη δυνατό να επιτύχουν στις εξετάσεις. Η συμμετοχή στη διαδικασία των υποτροφιών να αποτελέσει ένα από τα κίνητρα για να συνεχίσουν τον αγώνα τους και για υψηλότερους στόχους.

Οι υποψήφιοι, που σημείωσαν τις υψηλότερες επιδόσεις και κατέλαβαν τις τρεις πρώτες θέσεις χορήγησης υποτροφιών είναι:

1ος επιτυχών ο μαθητής με κωδικό panig
2ος επιτυχών ο μαθητής με κωδικό dodna
3ος επιτυχών ο μαθητής με κωδικό piafi

Υπενθυμίζουμε ότι η διάρκεια της κάθε υποτροφίας θα ισχύει για όλη τη σχολική βαθμίδα και η παρεχόμενη έκπτωση στα ετήσια δίδακτρα ορίζεται:

  • 100% για τον 1ο επιτυχόντα
  • 70% για τον 2ο επιτυχόντα
  • 40% για τον 3ο επιτυχόντα

Η δε διατήρηση της υποτροφίας θα ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι ο κάθε επιτυχών θα προάγεται στην επόμενη τάξη με γενικό μέσο όρο 19 και άνω.

Το Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο Σερρών, θεωρώντας ότι η εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες διαμόρφωσης της προσωπικότητας του παιδιού, θα συνεχίσει τον θεσμό των υποτροφιών, παρέχοντας σε όλους τους μαθητές ίσες ευκαιρίες στη γνώση και πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση.

Η Διεύθυνση

Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο Σερρών