Αναλυτικές πληροφορίες για τον μαθηματικό διαγωνισμό Καγκουρό του 2020.

α) Το e-mail των μαθητών είναι απαραίτητο. Αυτό μπορεί να είναι είτε το προσωπικό τους ή  του κηδεμόνα τους.

β) Επιτρέπεται δύο μαθητές να δώσουν το ίδιο e-mail. Π,χ, δύο αδέλφια μπορούν και τα δύο να δώσουν από κοινού το e-mail του κηδεμόνα τους

γ) Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει 2 ώρες αντί 1,5 που ήταν μέχρι τώρα. Αυτό γίνεται επειδή τα παιδιά μπορεί να μην έχουν εξοικείωση με τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Επίσης γίνεται για να εξομαλυνθούν τα τεχνικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν σε κάποιους λόγω αργής σύνδεσης στο ιντερνέτ.

δ) Οι διαγωνιζόμενοι στις 23 Μαΐου μπορούν να μπουν στο σύστημα με τα θέματα οποιαδήποτε στιγμή από 9:00 έως 12:00. Ο χρόνος τους των 2 ωρών αρχίζει να μετρά από την στιγμή που θα ξεκινήσουν. Για παράδειγμα αν σε ένα σπίτι υπάρχουν δύο αδέλφια αλλά ένας υπολογιστής, μπορεί ο ένας αδελφός να μπει στο

σύστημα από 9:00 έως 11:00 και ο άλλος  από 11:30 έως (δύο ώρες αργότερα) τις 13:30. Αρκεί δηλαδή να μπει πριν τις 12:00. 

Πατώντας εδώ μπορείτε να διαβάσετε ότι σας είναι απαραίτητο για τη συμμέτοχή σας στο διαγωνισμό.

Εναλλακτικά μπορείτε να παρακολουθήσετε το παρακάτω βίντεο: