Χορήγηση Υποτροφιών για μαθητές που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2024-2025

Χορήγηση Υποτροφιών για μαθητές που θα φοιτήσουν κατά το σχολικό έτος 2024-2025

Το Αριστοτέλειο επιβραβεύει τους άριστους Το Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο Σερρών, από την ίδρυση του πιστό στη βασική του αρχή της προσφοράς στην παιδεία και πιστεύοντας ότι η άμιλλα είναι το οξυγόνο