Νέα-Ανακονώσεις

Διεθνής Ημέρα Μείωσης Φυσικών Καταστροφών

Διεθνής Ημέρα Μείωσης Φυσικών Καταστροφών

Η 13η Οκτωβρίου έχει οριστεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως η Διεθνής Ημέρα για τη Μείωση των Επιπτώσεων από Φυσικές Καταστροφές. Οι Καθηγητές και Μαθητές του Αριστοτελείου Εκπαιδευτηρίου συμμετείχαν στην Άσκηση