Νέα-Ανακοινώσεις

Το Αριστοτέλειο στη Βιέννη

Το Αριστοτέλειο στη Βιέννη

Στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής Erasmus + με Partnership Identifier 2019-1-BG01-KA229-062300 το Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο συμμετείχε με αποστολή αντιπροσωπίας καθηγητών στην Βιέννη της Αυστρίας. Στο πρόγραμμα με τίτλο σχεδίου «Entrepreneurship Matters»