Το Αριστοτέλειο στη Βιέννη

Στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής Erasmus + με Partnership Identifier 2019-1-BG01-KA229-062300 το Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο συμμετείχε με αποστολή αντιπροσωπίας καθηγητών στην Βιέννη της Αυστρίας. Στο πρόγραμμα με τίτλο σχεδίου «Entrepreneurship Matters» και συντομαγραφία σχεδίου «e-Matters» συμμετείχαν επίσης σχολεία από την Ιταλία, την Πορτογαλία και τη Βουλγαρία με οικοδεσπότες καθηγητές Γυμνασίου από την Αυστρία.
Η επίσκεψη έλαβε χώρα από τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου ως την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου και κατά τη διάρκεια αυτής οι καθηγητές είχαν την ευκαιρία πέρα από το να έρθουν σε επαφή με συναδέλφους από τις άλλες χώρες, να γνωρίσουν τις εφαρμογές της εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας (virtual and augmented reality) στην εκπαίδευση αλλά και το πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά σε άλλους τομείς όπως ο τουρισμός. Επίσης συμμετείχαν σε ένα Quiz για να γνωρίσουν τα αξιοθέατα της πόλης μέσα από την εφαρμογή Forms της Microsoft. Τέλος ήρθαν σε επαφή με την εταιρία Areeka η οποία καινοτομεί στην Επαυξημένη και εικονική Πραγματικότητα με εφαρμογές που αναπτύσσει, οι οποίες απευθύνονται μεταξύ άλλων στην εκπαίδευση.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι σε όλες αυτές τις δράσεις οι μαθητές λόγω των αυστηρών υγειονομικών μέτρων που επιτάσσει η εποχή συνδέονταν διαδικτυακά από τα σχολεία τους και μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετείχαν ενεργά όσοι μαθητές ήθελαν θέτοντας ερωτήσεις στους ομιλητές.