Νέα-Ανακονώσεις

Διαγωνισμός “Πυθαγόρας” 2021

Διαγωνισμός “Πυθαγόρας” 2021

Οι στόχοι του είναι: Να αναπτύξουν οι μαθητές την κριτική τους ικανότητα και σκέψη. Να κατανοήσουν σε βάθος και να εφαρμόσουν τις βασικές μαθηματικές έννοιες που υπάρχουν στα αναλυτικά προγράμματα