Διαγωνισμός “Πυθαγόρας” 2021

Οι στόχοι του είναι:

  • Να αναπτύξουν οι μαθητές την κριτική τους ικανότητα και σκέψη.
  • Να κατανοήσουν σε βάθος και να εφαρμόσουν τις βασικές μαθηματικές έννοιες που υπάρχουν στα αναλυτικά προγράμματα των Μαθηματικών.
  • Να αναγνωρίσουν  τη σημασία των Μαθηματικών στην καθημερινή πραγματικότητα και στην κατανόηση και ερμηνεία του κόσμου που μας περιβάλλει.

Ο διαγωνισμός δεν ελέγχει τη σχολική επίδοση και τις γνώσεις των μαθητών, αλλά την ικανότητα να σκέφτονται με εφόδιο τη μαθηματική γνώση, ενώ στοχεύει όχι στον ανταγωνισμό, αλλά στη συμμετοχική άμιλλα  μεταξύ των μαθητών, χωρίς να απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις καθώς αναφέρεται κυρίως σε ικανότητες.

 Απο την ανάλυση των απαντήσεων και τις επεξηγήσεις που θα δοθούν, ο κάθε μαθητής θα αντιληφθεί όχι τόσο τι λάθος έκανε, αλλά γιατί το έκανε και πώς μπορεί να αναπτύξει τις μαθηματικές ικανότητές του στο μέλλον.

Οι στοιχειώδεις γνώσεις που απαιτούνται  από τους διαγωνιζόμενους μαθητές  αναφέρονται σε όσα έχουν διδαχθεί  στις μικρότερες τάξεις μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Μαζί με τα θέματα του διαγωνισμού θα δίνεται ένα τετρασέλιδο με όλες τις βασικές γνώσεις που θα πρέπει να γνωρίζει ο διαγωνιζόμενος.

Τα θέματα επιλέγονται από την επιτροπή Διαγωνισμών της ΕΜΕ, η οποία έχει πολυετή πείρα σε θεματοδότηση μαθηματικών διαγωνισμών και είναι επικεντρωμένα στην Ελληνική Εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Θα υπάρχουν 6 ομάδες θεμάτων οι οποίες θα καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Η 1η ομάδα θα καλύπτει την τάξη Β΄ Δημοτικού

Η 2η τις τάξεις Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, η 3η τις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, η 4η την Α΄ Γυμνασίου, η 5η την Β΄ Γυμνασίου και η 6η την Γ΄ Γυμνασίου.

Οι μαθητές θα απαντούν σε 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με όποια σειρά θέλουν. Όλες οι ερωτήσεις  βαθμολογούνται με 4 μονάδες (Άριστα είναι το 100) και δεν υπάρχει αρνητική βαθμολόγηση για τις λάθος απαντήσεις ή για τη μη απάντηση.

Όλοι οι διαγωνιζόμενοι μαθητές θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο της ΕΜΕ, καθηγητή του ΕΜΠ κ. Ανάργυρο Φελλούρη.

Το 20% των μαθητών για κάθε τάξη με την καλύτερη επίδοση, που θα διαγωνιστούν στο εξεταστικό κέντρο του Αριστοτέλειου Εκπαιδευτηρίου όπως και σε κάθε άλλο εξεταστικό κέντρο, θα βραβευτούν σε ειδική τελετή που θα ανακοινωθεί, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Το κόστος συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 10 €. Η τιμή των 10 € καλύπτει το κόστος της διοργάνωσης του διαγωνισμού και το περιοδικό της ΕΜΕ «Πυθαγόρας» που θα παραλαμβάνει ο κάθε διαγωνιζόμενος μαζί με τη βεβαίωση συμμετοχής του στο τέλος του διαγωνισμού. Το περιοδικό περιλαμβάνει ενδιαφέροντα άρθρα μαθηματικού περιεχομένου, θέματα ανά τάξη για εξάσκηση στο διαγωνισμό «Πυθαγόρας» και στο τέλος δίνονται οι αναλυτικές απαντήσεις των θεμάτων του διαγωνισμού.

Ημερομηνία διεξαγωγής:

  Σάββατο 3Απριλίου 2021

Τόπος:

  Σε χώρο που θα επιλεγεί από τον ίδιο το μαθητή (στην οικία του/της ή όπου αλλού επιλέξει)

Τρόπος εξέτασης:

  Εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου

Ώρα έναρξης:

  Θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο

Διάρκεια:

  1.30΄

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει

(α) να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής που θα βρείτε εδώ. Η αίτηση πατώντας στο κουμπί «Υποβολή» έρχεται σε εμάς.

(β) Να κατατεθεί το ποσό των 10€ σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:

EUROBANK

GR6502602230000240200750341

ALPHA

GR9801408570857002002009499

ΕΘΝΙΚΗ

GR5701104650000046547036858

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

GR8401722560005256070116718

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ

GR1409900100003010100643600

ATTICA

GR5901607680000000084954691

με δικαιούχο την εταιρεία Εκπαιδευτήρια Σερρών ΕΠΕ.

Στην κατάθεση πρέπει να αναγράφετε το ονοματεπώνυμο του μαθητή και για το διαγωνισμό «Πυθαγόρας»

(γ) Το τραπεζικό καταθετήριο να αποσταλεί στο emaiinfo@aristotelio.gr. Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις θα γίνονται επίσης δεκτές, αλλά σε αυτήν την περίπτωση η βεβαίωση συμμετοχής και το περιοδικό «Πυθαγόρας» δεν θα δίνεται στο τέλος της εξέτασης αλλά σε μεταγενέστερο χρόνο.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε (όπως, τι είναι ο διαγωνισμός, ενδεικτικά θέματα, κ.ά):

Η μαθηματική σκέψη μπορεί να γίνει κτήμα όλων των μαθητών