Νέα-Ανακοινώσεις

ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ

ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ

Το σχολείο στις 26 και 27 Οκτωβρίου 2020 ενημερώθηκε για την ύπαρξη επιβεβαιωμένων κρουσμάτων τα οποία ήταν θετικά στο μοριακό διαγνωστικό έλεγχο για COVID-19. Αμέσως τέθηκε σε εφαρμογή το πρωτόκολλο