Νέα-Ανακονώσεις

Αναλυτικές πληροφορίες για τον μαθηματικό διαγωνισμό Καγκουρό του 2020.

α) Το e-mail των μαθητών είναι απαραίτητο. Αυτό μπορεί να είναι είτε το προσωπικό τους ή  του κηδεμόνα τους. β) Επιτρέπεται δύο μαθητές να δώσουν το ίδιο e-mail. Π,χ, δύο