Ημέρα επαγγελματικού προσανατολισμού στο Αριστοτέλειο

Ημέρα επαγγελματικού προσανατολισμού στο Αριστοτέλειο

Οι μαθητές του Αριστοτέλειου Εκπαιδευτηρίου Σερρών με την βοήθεια του πιστοποιημένου συμβούλου κ. Α. Ανδρικάκη, πραγματοποιήσαν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού που γίνεται κάθε χρόνο για την ανάδειξη των ικανοτήτων, των