Ημέρα επαγγελματικού προσανατολισμού στο Αριστοτέλειο

Οι μαθητές του Αριστοτέλειου Εκπαιδευτηρίου Σερρών με την βοήθεια του πιστοποιημένου συμβούλου κ. Α. Ανδρικάκη, πραγματοποιήσαν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού που γίνεται κάθε χρόνο για την ανάδειξη των ικανοτήτων, των ενδιαφερόντων και των προτιμήσεών τους, για το μελλοντικό τους επάγγελμα.

Το τεστ είναι ένα πρωτοποριακό έμπειρο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού , το οποίο εκτός των άλλων εντοπίζει  τα επαγγέλματα που ταιριάζουν σε κάθε μαθητή καθώς επίσης και τα αντίστοιχα τμήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Το τεστ υλοποιείται μόνο με χρήση Η/Υ και μπορεί να διατεθεί  σε όλους τους μαθητές των λυκείων του Νομού.