Νέα-Ανακονώσεις

Η πολιτιστική ταυτότητα και η τρέχουσα σημασία της στην Ευρώπη σήμερα

Η πολιτιστική ταυτότητα και η τρέχουσα σημασία της στην Ευρώπη σήμερα

Στις 30 Νοεμβρίου έως και τις 6 Δεκεμβρίου του 2017 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη δύο καθηγητών και τεσσάρων μαθητριών – Αλεξιάδου Γεωργία, Βακάλου Μαγδαληνή, Σπυροπούλου Αλεξάνδρα, Πούλου Ευαγγελία -του σχολείου μας