Νέα-Ανακονώσεις

ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ

ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ

Κάθε χρόνο στα μέσα Οκτώβρη στον χώρο του Αριστοτελείου Εκπαιδευτήριου λαμβάνει χώρα η δράση «Ζωγραφίζοντας για την Ειρήνη». Στόχος του διαγωνισμού είναι να βοηθήσει τα παιδιά να εκφράσουν δημιουργικά τα