Νέα-Ανακονώσεις

Πρωτοπορία του Τομέα Ξένων Γλωσσών / Γαλλόφωνου Τμήματος

Πρωτοπορία του Τομέα Ξένων Γλωσσών / Γαλλόφωνου Τμήματος

Το Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο Σερρών, ο τομέας Γαλλικής Γλώσσας και ειδικότερα η υπεύθυνη καθηγήτρια κυρία Στεφανία Ηλιοπούλου διοργάνωσαν μια πρωτοποριακή δράση για τους μαθητές που έχουν επιλέξει τη γαλλική ως δεύτερη