Επιτυχόντες στη γαλλική γλώσσα (2012-2013)

Επιτυχόντες στη γαλλική γλώσσα (2012-2013)

Μπορείτε να δείτε σε ξεχωριστούς πίνακες ανά επίπεδο, τους επιτυχόντες στα πτυχία Γαλλικών με τους αντίστοιχους βαθμούς, για το σχολικό έτος 2012-2013. Η επιτυχία του σχολείου μας στις εξετάσεις ήταν 100%.