Επιτυχόντες στη γαλλική γλώσσα (2012-2013)

Μπορείτε να δείτε σε ξεχωριστούς πίνακες ανά επίπεδο, τους επιτυχόντες στα πτυχία Γαλλικών με τους αντίστοιχους βαθμούς, για το σχολικό έτος 2012-2013. Η επιτυχία του σχολείου μας στις εξετάσεις ήταν 100%.

DELF A2

Επίθετο

Όνομα

Βαθμός (εκατοστά)

Aσπιώτης

Ευάγγελος

62

Κεφαλάς

Σάββας

79,5

Πεχλιβανίδης

Γεώργιος

75,5

Σαββίδου

Παρασκευή

70

Σαράφης

Βασίλειος

84,5

Τσάμη

Δήμητρα

61

Τσάμη

Μαρία

80

Χατζηκακού

Βασιλική

89,5

 
DELF B1

Επίθετο

Όνομα

Βαθμός (εκατοστά)

Σφελινιώτη

Ευθαλία

60,5

Τζεμετζή

Φωτεινή

63

Χατζόγλου

Βασιλική

85,5