Βάσεις εισαγωγής 2013

Βάσεις εισαγωγής 2013

1. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ & ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ. Ημερήσια Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ(Β) του 90% Εσπερινά Γενικά Λύκεια, ΕΠΑΛ(Β) του 90% Ημερήσια Γενικά Λύκεια,

Επιτυχόντες στις πανελλήνιες 2013

Επιτυχόντες του σχολείου μας στις πανελλήνιες εξετάσεις 2013   Επώνυμο Όνομα Σχολή Επιτυχίας ΓΑΛΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΜΟΥΔΙΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ.