Νέα-Ανακονώσεις

Αποτελέσματα εξετάσεων TOEIC (2013)

Συγχαρητήρια σε όλους τους επιτυχόντες των εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίων γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Παρακάτω αναφέρονται τα ονόματα και η αντίστοιχη βαθμολογία των επιτυχόντων. Εξεταστική Ιουνίου 2013-07-04 Επίπεδο Γ1