Νέα-Ανακονώσεις

Διεθνής μαθηματικός διαγωνισμός Kangaroo

Στις 17 Μαρτίου 2012 στις 9 το πρωί θα διεξαχθεί ο διεθνής μαθηματι-κός διαγωνισμός «Καγκουρό» στο Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο Σερρών. Το «Καγκουρό» αποτελεί τον μεγαλύτερο εκπαιδευτικό ψυχαγωγικό δια-γωνισμό στον κόσμο, με