Νέα-Ανακονώσεις

Φωτοθήκη

Σε κάθε κατηγορία του ιστοτόπου, όταν υπάρχει φωτογραφικό υλικό, υπάρχουν και αντίστοιχα photogallery. Στη παρακάτω σελίδα, παρατίθενται photogallery για τομείς του Ιστοτόπου μας που δεν εντάσσονται σε κάποια κατηγορία.

Αριστοτέλης

Το Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο αποτελεί σήμερα, μια σύγχρονη και δυναμική κοινότητα παιδείας αναγνωρισμένη σ' όλο τον νομό μας. Στην προσπάθεια να επεκτείνει τους τομείς δράσεις του στον πολιτισμό και στον αθλητισμό,