Μαθητές σε ρόλο Διπλωμάτη

15-17 Δεκεμβρίου 2017
Το Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο Σερρών συμμετείχε στο πρόγραμμα της μεγαλύτερης Μαθητικής  Προσομοίωσης Επιτροπών του ΟΗΕ στα Ελληνικά, υπό τον τίτλο «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη». Το πρόγραμμα έλαβε χώρα στα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη στη Θεσσαλονίκη, το διάστημα 15-17 Δεκεμβρίου, με το φιλόδοξο σχέδιο οι μαθητές να αλλάξουν τον κόσμο, όπως ακριβώς φιλοδοξεί να κάνει ένας διπλωμάτης. Το Αριστοτέλειο Εκπαιδευτήριο εκπροσώπησαν επαξίως οι μαθητές Βακάλου Μαγδαληνή, Μέγας Βασίλης και Τοπάλη Νικολέτα. Οι μαθητές μας συνέταξαν σύντομα κείμενα, αφού πρώτα μελέτησαν διαδεδομένες ιστοσελίδες, όπως αυτές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του Γραφείου του Υπάτου Αρμοστή για τα δικαιώματα του Ανθρώπου (OHCHR), των Πρεσβειών και Προξενείων των ΗΠΑ και άλλες και τα παρουσίασαν στη διαδικασία συντονισμένης συζήτησης, με θέματα: α)  την Προστασία του Παιδιού από κάθε μορφή βίας και β) το Δικαίωμα στην Υγεία . Η παρουσίαση των μαθητών μας και η εμπειρία που αποκόμισαν κρίθηκαν εξαιρετικά σημαντικές.