Το Αριστοτέλειο στο Λέμγκο της Γερμανίας

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ Europe –Knowing the past, living in the present, creating the future 2019 – 1- DE03 – KA229 – 05951_3 πραγματοποιήθηκε στο Λέμγκο της Γερμανίας η πρώτη συνάντηση καθηγητών και μαθητών τεσσάρων Ευρωπαϊκών χωρών.
Το θέμα του προγράμματος είναι <<Ευρώπη – Γνωρίζοντας το παρελθόν, ζώντας στο παρόν και δημιουργώντας το μέλλον>> . Στόχος του είναι,μέσω της γνωριμίας των μαθητών με το παρελθόν της Ευρώπης να αναγνωρίσουν οι μαθητές που συμμετέχουν πόσο σημαντική είναι η ευρωπαϊκή ιδέα για την ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων μέσα σε αυτήν αλλά και το γεγονός ότι η συνεργασία των λαών δεν είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο αλλά μια ιστορική συνέπεια.
Το πρόγραμμα διήρκησε από τις 18-22 Νοεμβρίου 2019 με συμμετέχουσες χώρες την Αγγλία, τη Γερμανία, την Ισπανία και την Ελλάδα. Την πρώτη μέρα πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο χώρο του σχολείου HANSE- Berufskolleg όπου έγινε γνωριμία με τα μέλη των άλλων χωρών και ακολούθησαν παρουσιάσεις των μαθητών σχετικά με τα σχολεία και τις πόλεις από όπου προέρχονται. Η μέρα συνεχίστηκε με μια ενδιαφέρουσα ξενάγηση στην πόλη Λέμγκο,στην οποία παρουσιάστηκε η ιστορία της.
Το ταξίδι στον χρόνο συνεχίστηκε την επόμενη μέρα με επίσκεψη στο αρχαιολογικό πάρκο LVR και στο ρωμαϊκό μουσείο στο Xάντεν . Μέσω αυτής της εξόρμησης έγιναν γνωστές πληροφορίες σχετικά με την κυριαρχία των Ρωμαίων στο Χάντεν και τη διαπολιτισμική συνεργασία με γερμανικές φυλές. Εξίσου ενδιαφέρουσες υπήρξαν οι επισκέψεις στις τοποθεσίες Hermannsdenkmal και Εxternsteine (ιστορικές τοποθεσίες).
Εντυπωσιακή και ιδιαίτερα εποικοδομητική ήταν επίσης η συνέντευξη μαθητών άλλων εθνικοτήτων του Γερμανικού σχολείου που έχουν μεταναστεύσει στη χώρα αυτή τα τελευταία χρόνια ,οι οποίοι μίλησαν για την προσαρμογή τους και την ένταξή τους στη χώρα, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν.
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, όλοι οι συμμετέχοντες εμπέδωσαν την αντίληψη της κοινής ευρωπαϊκής τους καταγωγής και της ανάγκης διατήρησης της Ευρωπαικής ενότητας, με την πρόταξη των αξιών του αλληλοσεβασμού, της ισοτιμίας και της αλληλεγγύης.