Διάκριση στο διαγωνισμό “Θαλής”

Συγχαρητήρια στο μαθητή μας της Α΄ τάξης λυκείου Απόστολο Πέτκογλου για τη διάκριση του στο μαθηματικό διαγωνισμό “Θαλής” της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας που διεξήχθη στις 14 Νοεμβρίου του 2015.

Ο μαθητής μας μαζί με τη μαθήτρια Άννα Βοζίκη της Α΄ τάξης λυκείου του 5ου Λυκείου Σερρών προκρίθηκε στην επόμενη φάση του διαγωνισμού.

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε λεπτομέρειες όσον αφορά τους μαθηματικούς διαγωνισμούς της Ε.Μ.Ε. (Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας).

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία διοργανώνει κάθε έτος τέσσερις Πανελλήνιους Μαθητικούς Διαγωνισμούς. Ο σκοπός των διαγωνισμών της ΕΜΕ είναι η διάδοση και καλλιέργεια της Μαθηματικής σκέψης, η ανάδειξη νέων μαθηματικών ταλέντων και η προώθησή τους στα πλαίσια των καθιερωμένων Διεθνών Μαθηματικών Διαγωνισμών. Οι τέσσερις αυτοί διαγωνισμοί χαρακτηρίζονται με τα ονόματα:

“ΘΑΛΗΣ”, “ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ” , “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ”

και ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 Ο πρώτος διαγωνισμός “ΘΑΛΗΣ” διενεργείται στο τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.  Έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος μαθητές όλων των τάξεων των Λυκείων και των Β και Γ τάξεων των Γυμνασίων της χώρας. Τα θέματα του διαγωνισμού είναι διαφορετικά για κάθε τάξη. Ο μαθητής που θέλει να λάβει μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να δηλώσει συμμετοχή στον διευθυντή του σχολείου του μέχρι την ημερομηνία που καθορίζεται, ως προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής, στην εγκύκλιο της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ. Ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας των θεμάτων και του ορισμού του αριθμού των επιτυχόντων προσδιορίζεται ο βαθμός που ορίζεται ως βάση για κάθε τάξη από τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμών της ΕΜΕ. Σχετικός πίνακας επιτυχόντων ανακοινώνεται από την επιτροπή διαγωνισμών της ΕΜΕ. Επίσης ο πίνακας αυτός αποστέλλεται στις Τοπικές Νομαρχιακές Επιτροπές, τα Παραρτήματα της ΕΜΕ και όπου αλλού κρίνεται αυτό αναγκαίο.

Ο δεύτερος διαγωνισμός “ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ” διενεργείται στο δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου με θέματα διαφορετικά για κάθε τάξη. Έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος όσοι συγκέντρωσαν βαθμολογία πάνω από τη βάση στο διαγωνισμό “ΘΑΛΗΣ”. Ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας των θεμάτων και του ορισμού του αριθμού των επιτυχόντων προσδιορίζεται ο βαθμός που ορίζεται ως βάση για κάθε τάξη από τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμών της ΕΜΕ. Σχετικός πίνακας επιτυχόντων ανακοινώνεται από την επιτροπή διαγωνισμών της ΕΜΕ. Επίσης ο πίνακας αυτός αποστέλλεται στις Τοπικές Νομαρχιακές Επιτροπές, τα Παραρτήματα της ΕΜΕ και όπου αλλού κρίνεται αυτό αναγκαίο.

Ο τρίτος διαγωνισμός “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ” διενεργείται στο δεύτερο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου. Έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος όσοι επέτυχαν στο δεύτερο διαγωνισμό “ΕΥΚΛΕΙΔΗ”. Σχετικός πίνακας επιτυχόντων ανακοινώνεται από την επιτροπή διαγωνισμών της ΕΜΕ. Στη συνέχεια από το Δ.Σ. της ΕΜΕ συντάσσεται έγγραφο – ανακοίνωση το οποίο διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ η οποία και εκδίδει σχετική εγκύκλιο η οποία αποστέλλεται σε όλες τις Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης. Ενημερώνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς. Ο διαγωνισμός «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, το διαγωνισμό Νέων και στο διαγωνισμό των Μεγάλων. Στο διαγωνισμό Νέων συμμετέχουν οι μαθητές του Γυμνασίου, ενώ στο διαγωνισμό Μεγάλων συμμετέχουν οι μαθητές Λυκείου .

Ο τέταρτος διαγωνισμός “ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ” διενεργείται αρχές Απριλίου χωρισμένος σε δύο κατηγορίες «Μικρών» και «Μεγάλων». Λαμβάνουν μέρος όσοι μαθητές βραβεύθηκαν στο διαγωνισμό «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» με σκοπό την επιλογή των ομάδων που θα συμμετάσχουν στις Βαλκανιάδες και στη Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα.

Οι παραπάνω χρονικοί προσδιορισμοί είναι ενδεικτικοί και μπορούν να αναπροσαρμοστούν εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Μ.Ε. Ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής των διαγωνισμών για κάθε σχολικό έτος καθορίζεται από το Δ.Σ της ΕΜΕ. Στη συνέχεια το Δ.Σ της ΕΜΕ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Σπουδών Δ.Ε. του ΥΠΕΠΘ, η οποία εκδίδει σχετική εγκύκλιο, ενημερώνουν τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των διαγωνισμών. Μέσω δε των Διευθύνσεων και των Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενημερώνονται οι Σχολικοί Σύμβουλοι και οι Διευθυντές των Σχολείων όλης της χώρας για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των διαγωνισμών. Στη συνέχεια οι διευθυντές των σχολείων μεριμνούν για την έγκαιρη ενημέρωση των μαθητών. Επίσης εκδίδεται Δελτίο Τύπου το οποίο κοινοποιείται στα Μ.Μ.Ε. και τον Τύπο.

Εξεταστικά Κέντρα

Ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός “ΘΑΛΗΣ” πραγματοποιείται σε κάθε νομό της χώρας. Την ευθύνη διεξαγωγής του διαγωνισμού σε κάθε νομό την έχει μια Τοπική Νομαρχιακή Επιτροπή που θα συγκροτηθεί με συνεργασία του τοπικού Παραρτήματος της ΕΜΕ (ή του πιο κοντινού, όπου δεν υπάρχει τοπικό) και των προϊστάμενων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των Σχολικών Συμβούλων του Νομού.

Ο ορισμός των εξεταστικών κέντρων θα γίνει με ευθύνη των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού αφού λάβουν υπόψη τους τις δηλώσεις συμμετοχής των μαθητών από τα σχολεία του νομού.
Οι κατά τόπους αναγκαίοι, για την ομαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού, επιτηρητές θα ορισθούν με ευθύνη της Τοπικής Νομαρχιακής Επιτροπής. Δεν επιτρέπεται η επιλογή επιτηρητών για επιτήρηση μαθητών του ιδίου σχολείου ή με συγγένεια με αυτούς.

Ο δεύτερος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός “ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ” διεξάγεται στους νομούς της χώρας που υπάρχει τοπικό παράρτημα της ΕΜΕ με ευθύνη της Τοπικής Νομαρχιακής Επιτροπής.

Ο τρίτος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ” διοργανώνεται στην Αθήνα από τα κεντρικά της ΕΜΕ. Την ευθύνη διεξαγωγής του διαγωνισμού την έχει η Επιτροπή Διαγωνισμών της ΕΜΕ και η Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ. Οι μαθητές σε αυτό τον διαγωνισμό διαγωνίζονται σε δύο κατηγορίες που καθορίζονται ηλικιακά.

Τρόπος Εξετάσεων – Πρόγραμμα Εξετάσεων – Εξεταστέα Ύλη

Η ημερομηνία διεξαγωγής κάθε διαγωνισμού καθορίζεται από το Δ.Σ. της ΕΜΕ και την επιτροπή διαγωνισμών της ΕΜΕ.

Η διάρκεια διεξαγωγής κάθε διαγωνισμού καθορίζεται από την επιτροπή διαγωνισμών της ΕΜΕ και ανακοινώνεται στους διαγωνιζομένους μαζί με τα θέματα.

Εξεταστέα ύλη για τον πρώτο διαγωνισμό “ΘΑΛΗΣ” για κάθε τάξη είναι η διδακτέα ύλη όλων των προηγουμένων τάξεων σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε τάξης του Π.Ι. για τα Μαθηματικά.

Εξεταστέα ύλη για τον δεύτερο διαγωνισμό “ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ” για κάθε τάξη είναι η διδακτέα ύλη όλων των προηγουμένων τάξεων καθώς και η διδακτέα ύλη του Α’ τριμήνου αυτής της τάξης σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε τάξης του Π.Ι. για τα Μαθηματικά.

Εξεταστέα ύλη για τον τρίτο διαγωνισμό “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ”  και τον «Προκριματικό διαγωνισμό» θεωρείται η ύλη των Διεθνών Μαθηματικών Ολυμπιάδων.

Κάθε μαθητής που προσέρχεται στο διαγωνισμό θα πρέπει να έχει τα απαραίτητα έγγραφα τα οποία πιστοποιούν την ταυτότητά του.

Κατά την προσέλευση των μαθητών στο χώρο εξέτασης και πριν την εκφώνηση των θεμάτων ο επιτηρητής κάθε αίθουσας συντάσσει ονομαστικό κατάλογο συμμετεχόντων στον διαγωνισμό.

Στον ονομαστικό κατάλογο συμμετεχόντων αναφέρονται :

Α/Α — Ονοματεπώνυμο — Τάξη — Σχολείο που φοιτά

Κατά την εξέταση δίνονται για διαπραγμάτευση ζητήματα τα οποία περιέχουν ασκήσεις ή προβλήματα. Κάθε ζήτημα μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία ερωτήσεις.

Τα θέματα δίνονται σε φωτοτυπίες στους διαγωνιζόμενους ή γράφονται στον πίνακα από τον εισηγητή ή τον επιτηρητή της αίθουσας.

Επεξηγήσεις δεν δίνονται για τα ζητήματα, παρά μόνο αυτές που δίνει η επιτροπή εξετάσεων της ΕΜΕ. Ερωτήσεις των διαγωνιζομένων για τα θέματα μεταφέρονται στην επιτροπή εξετάσεων της ΕΜΕ, η οποία και αποφασίζει αν θα κοινοποιηθεί απάντηση σε όλους τους διαγωνιζομένους.

Επιτηρητές δεν επιτρέπεται να δίνουν επεξηγήσεις στους μαθητές.

Οι διαγωνιζόμενοι γράφουν τις λύσεις ή απαντήσεις σε κόλλες αναφοράς ή ειδικά τετράδια που τους χορηγούνται από το εξεταστικό κέντρο ή τη σφραγίδα της ΕΜΕ (κεντρικού παραρτήματος).

Τα στοιχεία των διαγωνιζομένων αναγράφονται σε ειδικό χώρο ο οποίος μετά τον έλεγχο των στοιχείων του μαθητή κατά την παράδοση του γραπτού στον επιτηρητή ή εισηγητή της αίθουσας, καλύπτεται με αδιαφανές κάλυμμα ώστε να μην είναι δυνατόν να αναγνωριστούν τα στοιχεία του διαγωνιζομένου.

Μετά τη λήξη του διαγωνισμού τα γραπτά και ο κατάλογος συμμετεχόντων παραδίδονται από τους επιτηρητές των αιθουσών στην επιτροπή του εξεταστικού κέντρου η οποία συγκεντρώνει και καταμετρά τα γραπτά κατά τάξη ή κατηγορίες. Στη συνέχεια τα γραπτά και οι ονομαστικοί κατάλογοι με τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό συσκευάζονται σε δέματα και αποστέλλονται στην επιτροπή διαγωνισμών της ΕΜΕ στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, για να βαθμολογηθούν.

Η αποστολή των γραπτών γίνεται με συστημένο δέμα των ΕΛΤΑ ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο διασφαλίζει το βέβαιο της αποστολής και παράδοσης των γραπτών στα κεντρικά γραφεία της ΕΜΕ.

Τα γραπτά και οι ονομαστικοί κατάλογοι συνοδεύονται με διαβιβαστικό στο οποίο αναγράφονται :

·         το εξεταστικό κέντρο

·         τα ονόματα των υπευθύνων του κέντρου

·         ο αριθμός των γραπτών κατά τάξη ή κατηγορία

 

Παραλαβή- Βαθμολόγηση

Η παραλαβή των δεμάτων με τα γραπτά του Νομού Αττικής από τα διάφορα εξεταστικά κέντρα γίνεται από ομάδα παραλαβής, μελών της γραμματείας της ΕΜΕ, που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό από το Δ.Σ της ΕΜΕ.

Στη συνέχεια τα γραπτά φυλάσσονται σε χώρο που έχει ειδικά διαμορφωθεί στα κεντρικά γραφεία της ΕΜΕ.

Τα γραπτά βαθμολογούνται σε επίσης ειδικό χώρο στα γραφεία της ΕΜΕ από ειδικούς βαθμολογητές καθηγητές μαθηματικών.

Η παράδοση και παραλαβή γραπτών από τους βαθμολογητές γίνεται ενυπόγραφα σε βιβλίο που τηρείται από την επιτροπή διαγωνισμών.

Κάθε γραπτό αξιολογείται από δύο (2) βαθμολογητές. Οι βαθμολογητές για να σημειώσουν στο γραπτό τις ατέλειές του χρησιμοποιούν στυλό με κόκκινο μελάνι.

Στους διάφορους Νομούς της χώρας, στους οποίους υπάρχει παράρτημα της ΕΜΕ, τα γραπτά φυλάσσονται στο Παράρτημα και γίνεται με ευθύνη του Παραρτήματος η πρώτη βαθμολόγηση των γραπτών του Νομού, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα αυτή. Με στόχο την ενιαία αντιμετώπιση όλων των γραπτών η βαθμολόγηση γίνεται με βάση το σχέδιο βαθμολόγησης που εκπονείται από την Επιτροπή διαγωνισμών. Στη συνέχεια τα γραπτά αποστέλλονται με ασφαλή τρόπο στα γραφεία της ΕΜΕ.

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τη βαθμολογική κλίμακα από ένα μέχρι είκοσι (1 – 20) και καταχωρίζεται από κάθε βαθμολογητή τελικά σε ακέραιο αριθμό.

Ο πρώτος βαθμολογητής καλύπτει το βαθμό κάθε γραπτού που αξιολόγησε με αδιαφανές κάλυμμα. Δεν επιτρέπεται στους βαθμολογητές να αξιολογήσουν τα γραπτά με διαφορετική από την παραπάνω κλίμακα.

Σε περίπτωση διαφοράς βαθμολογίας μέχρι τρεις (3) βαθμούς, βαθμός αξιολόγησης του γραπτού είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο βαθμολογητών.

Σε περίπτωση διαφοράς βαθμολογίας μεγαλύτερης των τριών (3) βαθμών διενεργείται αυτόματα αναβαθμολόγηση από τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμών που είναι μέλη του Δ.Σ της ΕΜΕ και βαθμός αξιολόγησης του γραπτού είναι ο βαθμός της αναβαθμολόγησης.

Αν κάποιος εξεταζόμενος στους διαγωνισμούς «ΘΑΛΗΣ» και «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» θελήσει αναβαθμολόγηση του γραπτού του μπορεί να το ζητήσει αποστέλλοντας με FAX ή ηλεκτρονικά μία αίτηση αναβαθμολόγησης. Στη περίπτωση αυτή η αναβαθμολόγηση των γραπτών γίνεται από τον πρόεδρο της επιτροπής διαγωνισμών ή από το μέλος της επιτροπής που έχει οριστεί υπεύθυνος προς το  ΔΣ της ΕΜΕ. Ανάλογα με το αποτέλεσμα της αναβαθμολόγησης ο μαθητής κατατάσσεται εκ νέου στους επιτυχόντες ή αποτυχόντες.

Έκδοση Αποτελεσμάτων – Απονομή Βραβείων

Διαγωνισμός “Θαλής”
Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης και των πιθανών αναβαθμολογήσεων από τους βαθμολογητές – αναβαθμολογιτές, από το Δ.Σ της Ε.Μ.Ε. ανακοινώνεται πίνακας επιτυχόντων. Επίσης από την Επιτροπή Διαγωνισμών, μέσω των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Παραρτημάτων της ΕΜΕ σε όλη τη χώρα, των σχολείων τους οι μαθητές που επέτυχαν στον διαγωνισμό.

Διαγωνισμός “Ευκλείδης”
Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης και των πιθανών αναβαθμολογήσεων από τους βαθμολογητές-αναβαθμολογιτές, από το Δ.Σ της Ε.Μ.Ε. ανακοινώνεται πίνακας επιτυχόντων. Ο πίνακας αυτός αποστέλλεται στις Τοπικές Νομαρχιακές Επιτροπές, τα Παραρτήματα της ΕΜΕ και όπου αλλού κρίνεται αυτό αναγκαίο. Από την Επιτροπή Διαγωνισμών, μέσω της γραμματείας της ΕΜΕ ενημερώνονται τηλεφωνικά μέσω των σχολείων τους οι μαθητές που επέτυχαν στον διαγωνισμό. Επίσης από την Επιτροπή Διαγωνισμών, μέσω της γραμματείας της ΕΜΕ αποστέλλονται στα Παραρτήματα καταστάσεις επιτυχόντων της περιοχής τους στο Διαγωνισμό για οργάνωση τελετής βράβευσης σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δ.Ε., τις Νομαρχίες κ.λ.π.

Διαγωνισμός “Αρχιμήδης”
Το πρωινό της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού πραγματοποιείται ο Διαγωνισμός. Μετά το πέρας της διεξαγωγής τα γραπτά μεταφέρονται στα Κεντρικά, όπου και βαθμολογούνται από την ομάδα των βαθμολογητών. Κάθε γραπτό βαθμολόγηση από τρεις (3) βαθμολογητές.Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται από την Επιτροπή Διαγωνισμών και το Δ.Σ. της ΕΜΕ αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας .Την επόμενη ημέρα διοργανώνεται τελετή βράβευσης, των μαθητών που επέτυχαν στον διαγωνισμό.

 

Η επιτροπή διαγωνισμών της ΕΜΕ μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού “Αρχιμήδη”, επιλέγει δύο ομάδες (μικροί – μεγάλοι) των 24  μαθητών ή περισσότερων σε περίπτωση ισοβαθμίας. Οι ομάδες αυτές θα αποτελέσουν τη βάση από την οποία θα επιλεγεί η ομάδα που θα συμμετάσχει στη Βαλκανιάδα των Μαθηματικών, όπως και αυτή που θα συμμετάσχει στη Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα. Οι εξεταζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα αναβαθμολόγησης στο διαγωνισμό «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ».

Όλοι οι επιλεγέντες μαθητές και των δύο κατηγοριών βραβεύονται με μετάλλια χρυσά, αργυρά και χάλκινα  με αναλογία 1:2:3 κατά προσέγγιση.

Διαδικασία επιλογής Ολυμπιακής Ομάδας

Α. Μεγάλοι

Η 24 άδα των μαθητών που προκρίθηκαν στον διαγωνισμό ΑΡΧΙΜΗΔΗ συμμετέχει στο τελευταίο προκριματικό διαγωνισμό (Προκριματικός διαγωνισμός) με βαθμολογική κλίμακα από 1έως 20.

Την επόμενη μέρα του Προκριματικού διαγωνισμού ακολουθεί προφορική εξέταση των διαγωνιζόμενων από επιτροπή που καθορίζεται από την επιτροπή διαγωνισμών της ΕΜΕ.

Από τους μαθητές που έχουν το μεγαλύτερο άθροισμα  βαθμών στον ΑΡΧΙΜΗΔΗ και στον Προκριματικό διαγωνισμό προκύπτει η εξαμελής ομάδα που θα λάβει μέρος στη Βαλκανική μαθηματική Ολυμπιάδα καθώς και μία εξαμελής ομάδα αναπληρωματικών. Η προφορική εξέταση παίζει ρόλο στη γνωριμία της επιτροπής διαγωνισμών με τους διαγωνιζόμενους και στη διαπίστωση των αναγκών τους στα διάφορα Μαθηματικά αντικείμενα.

Η  επιλεγείσα ομάδα  των μεγάλων με την αναπληρωματική καθώς και όσοι άλλοι μαθητές το επιθυμούν, πριν από την τέλεση της Βαλκανικής Μαθηματικής Ολυμπιάδας θα ενταχθούν άμεσα στα πλαίσια μιας, όσο είναι δυνατόν, εντατικής προετοιμασίας, η οποία θα λειτουργεί Σαββατοκύριακα και αργίες.

Ταυτόχρονα με τη διεξαγωγή του διαγωνισμού της Βαλκανιάδας, θα γίνεται ο ίδιος διαγωνισμός στην ΕΜΕ για την αναπληρωματική ομάδα. Τα γραπτά όλων των μαθητών θα διορθώνονται ενιαία από την Επιτροπή Διαγωνισμών (δεν θα ισχύει η βαθμολογία της Βαλκανιάδας για την κανονική ομάδα) με άριστα το 40. Ο βαθμός θα προστίθεται στην προηγούμενη βαθμολογία. Με βάση τη νέα αυτή κατάταξη (1/80) θα καθορίζεται η ομάδα που θα συμμετάσχει στη Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα και θα εντάσσεται σε νέα φάση προετοιμασίας.

Αλγόριθμος επιλογής για τη Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ (1-20)

: Βαθμός Χ 1

Προκριματικός Διαγωνισμός (1-20)

: Βαθμός Χ 1

Βαλκανική μαθηματική Ολυμπιάδα(1-40)

: Βαθμός Χ 1

 

Η ΕΜΕ συμμετέχει στο Μεσογειακό Μαθηματικό διαγωνισμό που διοργανώνεται από την Ισπανική Μαθηματική Εταιρεία προς τιμή του Μαθηματικού Peter O’ Halloran. Τα θέματα που αποστέλλονται από την Ισπανική Μαθηματική Εταιρεία ((Francisco Bellot) μεταφράζονται με ευθύνη του προέδρου της Επιτροπής διαγωνισμών της ΕΜΕ. Συμμετέχουν προαιρετικά όσοι μαθητές από την κατηγορία των μεγάλων βραβεύτηκαν στο διαγωνισμό «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ». Με απόφαση του Προεδρίου της ΕΜΕ είναι δυνατόν κάποια χρονιά ο Μεσογειακός Μαθηματικός διαγωνισμός να συμπίπτει με τον Προκριματικό διαγωνισμό.

 

Β. Μικροί

 

Η 24-άδα των μαθητών που προκρίθηκαν στον διαγωνισμό ΑΡΧΙΜΗΔΗ συμμετέχει στο τελευταίο Προκριματικό διαγωνισμό με βαθμολογική κλίμακα από 1έως 20.

Την επόμενη μέρα του Προκριματικού διαγωνισμού ακολουθεί προφορική εξέταση των διαγωνιζόμενων από επιτροπή που καθορίζεται από την επιτροπή διαγωνισμών της ΕΜΕ.

Από τους μαθητές που έχουν το μεγαλύτερο άθροισμα  βαθμών στον ΑΡΧΙΜΗΔΗ και στον Προκριματικό διαγωνισμό προκύπτει η εξαμελής ομάδα που θα λάβει μέρος στη Βαλκανική μαθηματική Ολυμπιάδα καθώς και μία εξαμελής ομάδα αναπληρωματικών. Η προφορική εξέταση παίζει ρόλο στη γνωριμία της επιτροπής διαγωνισμών με τους διαγωνιζόμενους και στη διαπίστωση των αναγκών τους στα διάφορα Μαθηματικά αντικείμενα.

Η  επιλεγείσα ομάδα  των μεγάλων με την αναπληρωματική καθώς και όσοι άλλοι μαθητές το επιθυμούν, πριν από την τέλεση της Βαλκανικής Μαθηματικής Ολυμπιάδας θα ενταχθούν άμεσα στα πλαίσια μιας, όσο είναι δυνατόν, εντατικής προετοιμασίας, η οποία θα λειτουργεί Σαββατοκύριακα και αργίες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Προετοιμασίας – Επιλογής θα μπορούν να συμμετέχουν όσοι μαθητές επιθυμούν, χωρίς όμως να διεκδικούν θέση στις Ολυμπιακές Ομάδες.

 

Τα μετάλλια ανοίγουν τις πόρτες στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

 

Μετά από μακρόχρονες προσπάθειες της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας υλοποιήθηκε η μόνιμη επιδίωξη μας : τα μέλη των Εθνικών Ομάδων των Μαθηματικών που κατακτούν μετάλλια στους Διεθνείς Μαθηματικούς Διαγωνισμούς (Βαλκανιάδες, Ολυμπιάδες) να εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων σε όλα τα Πανεπιστημιακά Τμήματα όπου τα μαθηματικά εξετάζονται ως μάθημα κατεύθυνσης.

Το Υπουργείο Παιδείας κατέθεσε στη Βουλή Πρόταση Νόμου, η οποία έγινε δεκτή παμψηφεί (ΦΕΚ 267/20-11-2003).

Α. Κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο, έχουν διακριθεί στην Βαλκανική ή την Διεθνή Ολυμπιάδα, Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής, ή Χημείας και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (Χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο) εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε πανεπιστημιακά τμήματα, εφόσον για την εισαγωγή τους σε αυτά το μάθημα στο οποίο έχουν διακριθεί στις Ολυμπιάδες, εξετάζεται ως μάθημα κατεύθυνσης.

Β. Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης εφαρμόζονται ανάλογα και για τους κατόχους Β΄ Κύκλου Σπουδών ΤΕΕ, που έχουν διακριθεί στην Ολυμπιάδα της Πληροφορικής για την εγγραφή τους σε τμήματα ΤΕΙ.

Γ. Η διάκριση βεβαιώνεται από τον αντίστοιχο επιστημονικό φορέα ή ένωση.

Δ. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με την υποβολή αιτήσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τον έλεγχο αυτών, τη διαδικασία εγγραφής και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

 

 

Επιτροπή Διαγωνισμών της ΕΜΕ

 

Ορισμός – Σύνθεση

Η επιτροπή διαγωνισμών της ΕΜΕ καθώς και ο πρόεδρός της ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., έχει διετή θητεία και είναι τουλάχιστον πενταμελής.

Σε αυτή συμμετέχουν :

1. Τουλάχιστον ένα μέλος του Δ.Σ. της ΕΜΕ, αν συμμετέχουν περισσότερα μέλη του Δ.Σ., τότε ένα μέλος ορίζεται ως υπεύθυνος της επιτροπής από Δ.Σ.

2. Μέλη της ΕΜΕ ταμειακώς εντάξει.

Δεν μπορούν να είναι μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμών μέλη της ΕΜΕ των οποίων η/ο σύζυγος ή άλλο πρόσωπο, που συνδέεται μαζί του με συγγένεια εξ αίματος ή εξ ανχιστείας, με μέχρι τρίτου βαθμού συγγένεια λαμβάνουν μέρος στους διαγωνισμούς.

 

Καθήκοντα

Η επιτροπή διαγωνισμών της ΕΜΕ επιλαμβάνεται όλων των επιστημονικών και οργανωτικών θεμάτων των Διαγωνισμών.

Εισηγείται στο Δ.Σ. της ΕΜΕ μέλη για την Επιτροπή Εισηγητών Θεμάτων.

Εισηγείται στο Δ.Σ. της ΕΜΕ τις ημερομηνίες διεξαγωγής των διαγωνισμών.

Εισηγείται στο Δ.Σ. της ΕΜΕ τον αριθμό των μαθητών που θα συμμετάσχουν στον 2ο και στον 3ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό.

Έχει την ευθύνη της υλοποίησης της διοργάνωσης των εξετάσεων.

Ορίζει τους βαθμολογητές και αναβαθμολογητές.

Επιλέγει τα Θέματα την προηγούμενη της διεξαγωγής κάθε Διαγωνισμού.

Έχει την ευθύνη της προετοιμασίας των ομάδων που λαμβάνουν μέρος στους διεθνείς διαγωνισμούς.

 

 

Επιλογή Θεμάτων

 

Ορισμός – Σύνθεση

Όλα τα μέλη της Επιτροπής διαγωνισμών θεωρούνται εισηγητές θεμάτων (Θεματοδότες), δηλαδή  υπεύθυνοι για την παραγωγή πρωτότυπων θεμάτων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στους διαγωνισμούς.

 

Καθήκοντα

Η Επιτροπή Εισηγητών Θεμάτων επιλέγει  θέματα κατάλληλα για τον κάθε διαγωνισμό τις τελευταίες ημέρες πριν τον εκάστοτε διαγωνισμό.

Ο αριθμός των εισηγουμένων θεμάτων πρέπει να είναι πολλαπλάσιος του αριθμού των θεμάτων που θα επιλεγούν.

Η  τελική διαμόρφωση, η δημιουργία νέων πρωτότυπων θεμάτων (αν κριθεί αναγκαίο)  και η τελική επιλογή των θεμάτων των διαγωνισμών γίνεται με ευθύνη του προέδρου της Επιτροπής διαγωνισμών και του μέλους της Επιτροπής που είναι υπεύθυνος για το ΔΣ της ΕΜΕ, την προηγουμένη της διεξαγωγής κάθε Διαγωνισμού.

 

 

Επιτροπές εξεταστικών Κέντρων

 

Με ευθύνη των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε συνεργασία με την Επιτροπή διαγωνισμών της ΕΜΕ ορίζονται σε κάθε νομό της χώρας ικανός αριθμός Εξεταστικών Κέντρων (ανάλογος του αριθμού των μαθητών που έχουν δηλώσει συμμετοχή).

 

Σε κάθε εξεταστικό κέντρο με ευθύνη των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε συνεργασία με την Επιτροπή διαγωνισμών της ΕΜΕ ορίζονται Επιτροπές εξεταστικών Κέντρων.

 

Κάθε επιτροπή εξεταστικού κέντρου αποτελείται :

Πρόεδρο : Προϊστάμενο ή Διευθυντή Σχολείου

Μέλη : Ικανό αριθμό Εκπαιδευτικών ανάλογο του αριθμού των Διαγωνιζομένων Μαθητών

 

Η επιτροπή εξεταστικού κέντρου έχει την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής του διαγωνισμού στο εξεταστικό κέντρο, την επιμέλεια της αναπαραγωγής και διανομής των θεμάτων στους Επιτηρητές – Εισηγητές κάθε αίθουσας του κέντρου.

Επίσης μετά το πέρας του διαγωνισμού μεριμνά για την συσκευασία και αποστολή των γραπτών στο κέντρο βαθμολόγησης της ΕΜΕ.