Ερευνητική εργασία Β λυκείου

Παρουσίαση της ερευνητικής εργασίας στο αμφιθέατρο του σχολείου μας