ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Έπειτα από 2 χρόνια το πρόγραμμα  Erasmus THE GATE ολοκληρώθηκε με την τελευταία συνάντηση στην πόλη PRIEVIDZA της Σλοβακίας, όπου η αυλαία έπεσε για μια από τις πιο επιτυχημένες συνεργασίες μεταξύ επτά σχολείων από όλη την Ευρώπη. Το βίντεο που ακολουθεί δημιουργήθηκε από τους μαθητές και αποτελεί μέρος της τελικής παράστασης στο σχολείο.

This is a short film created  by the students participating in the project and part of a life performance staged in Prievidza, Slovakia.It urges people to take action and  save our world from the ugliness surrounding us taking strength from our roots.After the film a theatre performance in an ancient greek theatre style followed,which you can see in a video to be uploaded.Credits to Dimitra Elioglou for being our director, cameraman and video editor, to Mr. Alexiadis for his valuable help as a floor manager, and to Mrs Marina Galva and Mrs Mimma Carchidi for designing and making the costumes. With love,

Kenny Vounzoulaki,

(coordinator,teacher, Erasmus dreamer and supporter).