ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΗ

(Συμμετοχή του μαθητή  μας της Α΄ Λυκείου, Βασίλη Πολυμέρη)

Στην  τρίτη Πανελλήνια μαθητική προσομοίωση των Επιτροπών του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη», συμμετείχε και ξεχώρισε ο μαθητής του εκπαιδευτηρίου μας Βασίλης Πολυμέρης, μαθητής της Α΄ Λυκείου.

Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα που αφορούν την προστασία και προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, καθώς και η γνωριμία και εξοικείωσή τους με ζητήματα εφαρμογής των σχετικών διεθνών συμβάσεων του ΟΗΕ.  Οι μαθητές καλούνται να μεταφέρουν την άποψη της χώρας που εκπροσωπούν, προσδίδοντας και το προσωπικό τους στίγμα.

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στα εκπαιδευτήρια « Απόστολος Παύλος», στη Θεσσαλονίκη, το διάστημα 14-16 Δεκεμβρίου και ο μαθητής μας αντιπροσώπευσε , ως διπλωμάτης, τη χώρα της Βραζιλίας. Η συμμετοχή του προϋπέθετε τη μελέτη και εξέταση κειμένων του ΟΗΕ (συμβάσεις), του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή για τα δικαιώματα του ανθρώπου και άλλες διαδεδομένες ιστοσελίδες και παρουσίασε τις θέσεις του στη διαδικασία της συντονισμένης συζήτησης που έγινε, ενώ συγχρόνως οι προτάσεις του συμπεριλήφθηκαν στο Σχέδιο Γνώμης που κατέθεσε η επιτροπή που συμμετείχε. 

Συγχαίρουμε το μαθητή μας για το ότι εκπροσώπησε επάξια το σχολείο μας, καθώς ανέπτυξε την κατάλληλη επιχειρηματολογία και έπεισε για τις θέσεις του, ως ένας αποτελεσματικός και επιτυχημένος διπλωμάτης.