ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Παρακάτω σας παραθέτω το θεώρημα :

του.