ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ

Στα πλαίσια του έργου BEST WATER USE του προγράμματος InterregV-A “Cooperation Programme GREECE – BULGARIA 2014 – 2020” η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών ΑΕ διοργάνωσε την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020, διαδικτυακή εκδήλωση.

Η εκδήλωση είχε σκοπό την ενημέρωση των μαθητών για

  • τις χρήσεις του νερού,
  • τα είδη των αστικών λυμάτων,
  • τους τρόπους προστασίας και
  • χρήσιμες προτάσεις για εξοικονόμηση νερού.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν οι μαθητές της α΄ και β΄ γυμνασίου του σχολείου μας, ενώ την παρουσίαση την έκανε η κ. Σοφία Πλακαντάρα.

Ευχαριστούμε πολύ,

την κυρία Ελένη Τριανταφύλλου από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών ΑΕ,

τον κ. Χριστόφορο Εδιάρογλου από την Butterfly Ltd και

την παρουσιάστρια κυρία Σοφία Πλακαντάρα

για τη γόνιμη και ενημερωτική εκδήλωση που μας προσέφεραν

Επίσης ευχαριστούμε το συνεργείο του Φωτο Κλικ για την άψογη κάλυψή της.