Ανακοίνωση για το Καγκουρό 2012

Από την Τρίτη 22 Μαΐου 2012 μπορείτε να παίρνετε από την γραμματεία του σχολείου μας τα δώρα διακριθέντων και τα φύλλα βαθμολογίας συμμετεχόντων.

Ειδικότερα, κάθε μαθητής – μαθήτρια που διακρίθηκε θα πάρει:

  • Ένα ατομικό στατιστικό φύλλο,
  • Ένα Αριστείο,
  • Μια αφίσα,
  • Ένα χαρτόνι με θέμα «Το Πυθαγόρειο θεώρημα».

Επιπλέον κάθε μαθητής ή μαθήτρια που δεν πήρε τη βεβαίωση και τα δώρα συμμετοχής στον διαγωνισμό, λόγο της καθυστερημένης εγγραφής σ’ αυτόν, μπορεί πλέον να τα παραλαμβάνει από την γραμματεία.