Η χημεία στην Πράξη!

Επιτυχής ογκομέτρηση διαλύματος HCl με πρότυπο διάλυμα NaOH 0,1Μ παρουσία δείκτη φαινολοφθαλείνης με τα παιδιά της Γ΄ Θετικής. Απόκλιση μόνο 5%.