Οι εκπαιδευτικοί έχουμε φωνή…

Απ΄αυτή τη στήλη, οι εκπαιδευτικοί του Αριστοτελείου Εκπαιδευτηρίου Σερρών επιθυμούν να προσεγγίσουν θέματα εκπαιδευτικού περιεχομένου ή θέματα σχετιζόμενα με τους εφήβους, που αποτελούν την ηλικιακή ομάδα με την οποία συνεργάζονται και αλληλοεπιδρούν. Βασική επιδίωξη, η πρόκληση προβληματισμού και ενδεχομένως η παροχή βοήθειας σε γονείς και μαθητές να δουν καθαρότερα τα θέματα που τους απασχολούν, έστω κι αν δεν τους αφορούν άμεσα.

Δείτε όλα τα άρθρα