ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ «ΔΡΟΜΕΑ»

Στα πλαίσια της σφαιρικότερης και πιο ολοκληρωμένης ενημέρωσης των μαθητών μας περί του «χημικού γίγνεσθαι» η Διεύθυνση του Αριστοτελείου Εκπαιδευτηρίου αποφάσισε μια σειρά επισκέψεων των μαθητών του σχολείου σε μεγάλες βιομηχανικές μονάδες της πόλης μας.

Ατράνταχτη πεποίθησή μας είναι ότι θα συντελέσουν στη συνολικότερη απόκτηση γνώσεων και εμπειριών που θα τους φανούν πολύτιμες στην πορεία για την επιλογή μιας επαγγελματικής κατεύθυνσης. Ξεκίνημα έγινε με την επίσκεψη του τμήματος Γ2 του Γυμνασίου στη βιομηχανική μονάδα «Δρομέας» η οποία κατασκευάζει έπιπλα γραφείου και τα διοχετεύει στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Ε.Ε., Γερμανικός στρατός, Amazon κ.λ.π). Είχαμε την τιμή να ξεναγηθούμε από τον κ. Πετρισλή Στέλιο, ηλεκτρολόγο μηχανικό και διευθυντικό στέλεχος του «Δρομέα» αλλά ταυτόχρονα φέροντα και τον τρυφερότερο τίτλο του πατέρα της μαθήτριάς μας Μυρτούς Πετρισλή.

Οι εγκαταστάσεις της βιομηχανίας ήταν τεράστιες και η ξενάγηση διήρκησε περί τη 1,5 ώρα. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την πορεία δημιουργίας απλών φύλλων ξύλου σε γραφείο, ντουλάπα και άλλα έπιπλα γραφείου, δηλ. όλη την παραγωγική διαδικασία. 

Ακολούθησε και μια «σύσκεψη» στην αίθουσα συνεδριάσεων της βιομηχανίας όπου τέθηκαν ερωτήματα και διατυπώθηκαν συμπεράσματα για όλα όσα είδαμε. Τους μαθητές συνόδευσε ο χημικός καθηγητής τους κ. Κιάκος.

Οι επισκέψεις θα συνεχιστούν…